Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Sázíme na obnovitelné zdroje energie a nadále zvyšujeme účinnost našich distribučních soustav

Sázíme na obnovitelné zdroje energie a nadále zvyšujeme účinnost našich distribučních soustav

Investice a úspory. Tyto dva procesy definují činnost naší energetické skupiny MVV Energie CZ stále přesněji. Soustavně investujeme do snižování emisí a vyšší efektivity distribuce energie. Zároveň rozvíjíme projekty úspor energie, a tudíž šetříme i náklady našich zákazníků.

Dlouhodobé partnerství se zákazníky slavilo v uplynulém období další úspěch. Bytové družstvo v České Lípě se stalo akcionářem naší teplárny, čímž projevilo důvěru v centrální zásobování teplem,“ komentuje jeden z milníků skupiny MVV roku 2018 předseda představenstva Jörg Lüdorf. Další klíčové události a ukazatele přibližuje nově zveřejněná Výroční zpráva.

Investice celé skupiny reagují na zpřísňující se požadavky na produkci skleníkových plynů a další opatření směřující k ochraně klimatu. Ekologizace a modernizace energetických zdrojů, distribučních soustav, ostatních výrobních zařízení a dále snižování závislosti na uhlí přispívá k významnému snížení emisí SO2, NOx, tuhých znečišťujících látek i CO2. „S cílem snižovat emise budeme ve svém portfoliu i nadále rozvíjet výrobu z obnovitelných zdrojů, plynu a odpadu,“ dodává Jörg Lüdorf.

Další aktivitou v této oblasti jsou rozsáhlé, tzv. „GreenNet“ projekty zvyšujících kvalitu distribučních sítí s pozitivním dopadem na ekologii i náklady koncových odběratelů. V Pelhřimově takto staré parní potrubí nahradil teplovod, v Liberci bude moderní horkovod.

Management MVV Energie CZ a.s. spojuje budoucnost rovněž s ekologickou výrobou tepla z odpadu a posílením segmentu elektřiny dodávkou od výrobce přímo k odběratelům – rozšiřováním vysokoúčinné kogenerační výroby elektřiny a tepla na bázi plynových motorů. Projekty EPC (Energy Performance Contracting) spořících energii s využitím  chytrých technologií jako LED či zavedení energetického managementu přinášejí skupině nové klienty nejen z řad municipální sféry.

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ, rozhovor s Jörgem Lüdorfem a hlavní události roku najdete ve výroční zprávě 2017–2018 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová