Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 716 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,3 mld. Kč

Skupina MVV Energie CZ prodala celkem 716 tisíc MWh tepla, 193 tisíc MWh elektřiny a její obrat činil 2,3 mld. Kč

Výroční zpráva MVV Energie CZ a.s. 2014-2015

Skupina MVV Energie CZ tak i nadále dlouhodobě potvrzuje vysokou stabilitu hospodaření a připravenost k dalšímu rozvoji svého podnikání. Hospodářské výsledky skupiny za rok 2014–2015 jsou k dispozici ve výroční zprávě.

MVV Energie CZ a.s. vydala v prosinci 2015 výroční zprávu, která přináší informace za uplynulý hospodářský rok 2014-2015 (za období od 1. října 2014 do 30. září 2015) jako jsou finanční výsledky mateřské i dceřiných společností, konsolidované výsledky za celou skupinu MVV Energie CZ, rozhovor s předsedou představenstva Jiřím Koptíkem a hlavní události roku.

Výroční zprávy jsou k dispozici na webových stránkách v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová