Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Sokolí rodinka v Děčíně opustila komín teplárny

Sokolí rodinka v Děčíně opustila komín teplárny

Rodinka sokola stěhovavého odletěla z hnízda na komíně TERMO Děčín pravděpodobně v době, kdy se nad Děčínem přehnala silná bouřka.

„Mláďata obvykle vylétají z hnízda po měsíci a půl. Všichni tři mladí sokoli byli již dostatečně vyspělí a bylo tak jen otázkou několika dní, kdy z hnízda odletí. Tím okamžikem byla pravděpodobně nedávná bouřka," uvedl Ing. Pavel Jonáš, předseda představenstva TERMO Děčín. „Budeme se těšit na příští rok, protože je zhruba 50procentní pravděpodobnost, že párek sokolů, který letos vyvedl tři mláďata na našem komínu v Děčíně, zahnízdí i příští rok," doplnil Pavel Jonáš.

Pro fanoušky přímého přenosu ze sokolí budky připravuje TERMO Děčín na webové stránky zajímavosti ze života sokola stěhovavého. Zároveň nyní pracovníci Národního parku České Švýcarsko vyčistí sokolí budku a připraví ji na novou sezónu. Provedou také podrobnější analýzu zbytků stravy sokola z okolí budky, která poslouží pro další výzkum a podpoří návrat sokola stěhovavého do měst i přírody.

Zařízení pro přímý přenos z komína poskytla společnost JAW.cz s.r.o. TERMO Děčín na projektu také úzce spolupracuje s ornitology z Národního parku České Švýcarsko. Ing. Pavel Benda, ředitel Správy národního parku České Švýcarsko, komentuje odlet sokola z hnízda: „Pravidelně jsme rodinku sokolů na komíně pozorovali a máme jistotu, že jsou v pořádku. Věříme, že se s nimi brzy setkáme na našich obchůzkách Českým Švýcarskem, anebo dostaneme informace od ostatních kolegů ornitologů. Všechna tři mláďata se nám podařilo okroužkovat, a tak bude možné sledovat jejich další pohyb, který je možný po celém území Evropy."

 

Fakta projektu umístění budky na komín TERMO Děčín:

V roce 2014 umístila společnost na třetí ochoz komínu teplárny na Benešovské ulici ve výšce 120 metrů speciální budku vhodnou pro zahnízdění sokola stěhovavého.

První pár sokola stěhovavého se v budce uhnízdil v roce 2016, oba sokoli byli neokroužkovaní, a tedy není známo místo jejich původu. Na konci měsíce dubna se zde vylíhla tři mláďata - dvě samičky a jeden sameček. TERMO Děčín jako první teplárna v České republice zajistila přímý přenos ze sokolí budky umístěním kamery na komín. Partnery projektu se stal národní park České Švýcarsko, který zajistil výškové specialisty pro instalaci sokolí budky a nadále poskytuje specializované ornitologické poradenství, a také společnost JAW.cz s.r.o., která technicky zajistila unikátní on-line přenos přímo ze sokolí budky.

V červnu 2016 již začali mladí sokoli vycházet z hnízda a připravovali se na jeho opuštění. Celá sokolí rodinka opustila hnízdo pravdě-podobně o víkendu 25.-26. června 2016.

 

Fakta o sokolu stěhovavém:

Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody Českého Švýcarska. V České republice se podařilo populaci téměř vyhubeného druhu rozšířit na 70 hnízdících párů a těžiště této populace je právě v Českém Švýcarsku, odkud z hnízd každoročně vylétnou zhruba dvě desítky mláďat.

Sokoli, kteří mimo jiné přirozenou cestou snižují počty holubů a špačků, jež nejsou v našich městech příliš oblíbení, mají problém v městských aglomeracích úspěšně zahnízdit. Proto na komínech tepláren začaly postupně přibývat budky, které dravcům umožňují vyvést mláďata.

 
Tisková zpráva společnosti TERMO Děčín a.s., vydána dne 29. 6. 2016