Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Teplárenské sdružení: Poslanci zmírnili diskriminaci tepláren

Teplárenské sdružení: Poslanci zmírnili diskriminaci tepláren

Poslanecká sněmovna přijala kompromisní variantu, která ruší poplatky za znečišťování u oxidů síry a oxidů dusíku po roce 2015. V případě emisí tuhých látek zůstává zpoplatnění zachováno až do roku 2021. Vzhledem k tomu, že malé zdroje znečišťování neplatí poplatky vůbec, dochází tak k částečnému odstranění kontraproduktivní diskriminace tepláren v konkurenci individuálního vytápění.
 
„Přijatý model poplatků chápeme jako mezní kompromis v době, kdy teplárenství čekají masivní investice do modernizace a snižování emisí, zatímco provozovatelé individuálního vytápění nemusí pro zlepšení ovzduší dělat nic,“ řekl ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky Martin Hájek a dodal: “Ekonomická diskriminace teplárenství se tím sice zmírňuje, ale zůstává zachována, protože teplárny si na rozdíl od individuální výroby tepla budou od příštího roku muset kupovat povolenky a nadále také platí ekologickou daň ze zemního plynu, ze které mají domácnosti a domovní kotelny v zákoně výjimku.“
... (zkráceno)
 
Plné znění tiskové zprávy Teplárenského sdružení ze dne 10. února 2012, která reaguje na rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o zrušení poplatků za znečišťování u oxidů síry a oxidů dusíku po roce 2015 a tuhých látek po roce 2021 najdete na webových stránkách www.tscr.cz/data/zpravodaj/zprava.php