Domovská stránka > Tiskové centrum > Aktuality > Teplárenské sdružení: Situace v teplárenství je turbulentní a nepředvídatelná

Teplárenské sdružení: Situace v teplárenství je turbulentní a nepředvídatelná

XIX. ročník Teplárenských dnů 2013 začal včera Brně. Náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich předal ocenění projektům roku a informoval o možnostech čerpání prostředků z operačních programů Ministerstva životního prostředí. Předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek kritizoval nepředvídatelné prostředí v energetice, které nepřeje investicím.

Slavnostní zahájení Teplárenských dnů proběhlo za účasti I. náměstka ministra životního prostředí Martina Frélicha, který předal tři křišťálové komíny projektům oceněným v 11. ročníku soutěže „Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem“ za rok 2012 a medaile profesora Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

„Ještě nikdy v dějinách českého teplárenství nebyla situace tak turbulentní, nepředvídatelná, nebylo tolik neznámých pro vlastníky a investory v oblasti paliv, legislativního rámce, daňových předpisů a evropských direktiv,“ zhodnotil v úvodu konference současný stav podnikatelského prostředí předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek. 

„Resort Ministerstva životního prostředí považuje energetické využití zbytkového komunálního odpadu pro výrobu tepla a elektřiny za ekologicky a ekonomicky nejvýhodnější způsob nakládání s tímto odpadem,“ řekl ve svém vystoupení na konferenci náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Ministerstvo životního prostředí podle něj hodlá dále podporovat technologie pro recyklaci a energetické využití odpadu. Náměstek Frélich také informoval, že nově ustavená expertní skupina ministerstva, zabývající se nakládáním s odpady, se shodla na ukončení skládkování směsného komunálního odpadu mezi lety 2022 až 2025.

Náměstek Frélich představil novou samostatnou výzvu 2. osy operačního programu, zaměřenou na výstavbu nových a rozšíření a rekonstrukci stávajících zdrojů a sítí soustav zásobování teplem, která by měla být otevřena v květnu. „Bude sice otevřena jen na dva měsíce, ale víme, že teplárny již mají projekty připravené, takže by neměl být problém s vyčerpání alokace ve výši 1,5 miliardy korun.“

Ministerstvo životního prostředí připravuje na období let 2014 až 2022 samostatný operační program, v jehož rámci hodlá podporovat také využití odpadu a zlepšování kvality ovzduší.

Na konferenci dále vystoupili odborníci z ministerstva průmyslu a obchodu a informovali o přípravě transpozice směrnic EU a přípravě čerpání dotací v období let 2014-20, kde by mělo být pamatováno také na rekonstrukce tepelných sítí.

Bohatý program konference a doprovodných akcí bude pokračovat do zítřka.

Ocenění - Křišťálový komín za Projekty roku 2012 získaly:

V kategorii Úspory primární energie snížením ztrát v distribuci tepla společnost OPATHERM a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za projekt „Modernizace sídliště Olomoucká v Opavě“; v kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem skupina ČEZ a město Bílina za projekt „Teplo z elektrárny Ledvice pro Bílinu“  a v kategorii Rozvoj KVET a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie společnosti E.ON Trend s.r.o. a TENZA, a.s., Brno za projekt „Výstavba energobloku na biomasu v Teplárně Mydlovary“.

Počin roku 2012 byl udělen společnosti TERMIZO, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za „Mezinárodní výzkum pěstování řas ze spalin“, společnostem Pražská teplárenská, a.s., a TENZA, a.s., Brno za „První štolu pro horkovod pod Vltavou“ a společnosti Dalkia Česká republika za „Chlazení komplexu Nová Karolina Ostrava“.

Rezortním vyznamenáním, stříbrnou pamětní medailí profesora Vladimíra Lista, nestora české energetiky a teplárenství, byla oceněna za celoživotní přínos českému teplárenství pětice energetiků:
Jiří Baldík, Jaroslav Hanzlovský, Ladislav Kudrnáč, Milan Novotný a Jiří Špitálník.

Tisková zpráva Teplárenského sdružení, vydáno dne 10.4.2013

Více informací o oceněných projektech a  Teplárenských dnech najdete na stránkách www.tscr.cz.