Domovská stránka > Naše služby > Kombinovaná výroba tepla a elektřiny > Posílení zdroje v CTZ s.r.o. > V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle

V Uherském Hradišti pokračují práce výstavbou nového parního kotle

Pokračující práce v Uherském Hradišti
U projektu Posílení zdrojové části společnosti CTZ s.r.o. pokračují práce na novém kotli a byla započata montáž zařízení pro instalaci turbogenerátoru.
 
U kotle K4 o výkonu 8MWt  pokračuje montáž tlakových částí, jeho vzduchovodů a kouřových cest. Byla dokončena instalace vlastního tělesa spalinového filtru.
 
U turbogenerátoru o výkonu 1 MWe byla dokončena montáž ocelového skeletu strojovny a střechy strojovny turbogenerátoru, v současné době je prováděno vyzdívání stěn strojovny.
 
U dodavatele turbogenerátoru jsou vyrobeny jednotlivé díly turbogenerátoru a tyto budou následně kompletovány. Předpoklad usazení turbogenerátoru je datován na měsíc únor 2009.
 
U ostatní doprovodných části je nejvýznamnější v současné době osazení trafostanice a její následná kolaudace pro zahájení jejího zkušebního provozu.
 
Ing. Pavel Konečný, jednatel CTZ s.r.o.