Domovská stránka > Kontakty > Mateřská společnost

Mateřská společnost

ENETIQA Energy s.r.o.

Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1


ENETIQA Energy s.r.o.je součástí koncernu ENETIQA řízeného společností Cube III Energy S.à r.l., reg. č.: B258410 se sídlem Ave de la Liberté 41 1931, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství.


Související informace
ENETIQA a.s.