Domovská stránka > Naše služby > Geotermální zdroj > Geotermální zdroj v Děčíně

Geotermální zdroj v Děčíně

Geotermální zdroj Děčín - mapa
Centrální zdroj tepla (CZT) pro pravobřežní část města Děčína představuje největší a ojedinělý projekt v České republice na využití geotermální vody.
 
Zkušební vrt byl proveden v roce 1998 a zdroj poté uveden do provozu v září 2002.

Společnost TERMO Děčín a.s. tak začala pro výrobu tepla využívat geotermální energii z vody o teplotě cca 30 °C z podzemního jezera, které se nachází pod Děčínem. Geotermální voda vyvěrá přirozeným tlakem z vrtu o hloubce 545 m a v technologii tepelných čerpadel se tepelný potenciál této geotermální vody využívá pro ohřátí otopné vody až na 72 °C. Při maximálním výkonu je vydatnost vrtu 54 l/s.

Technologie teplárny je dále doplněna o další tepelné zdroje, a to plynové kogenerační motory pro výrobu elektřiny a tepla a plynové horkovodní kotle, které se používají v případě potřeby vyššího tepelného výkonu teplárny.

Toto nové řešení CZT v Děčíně přináší především zlepšení životního prostředí jak pro město Děčín, CHKO Labské pískovce tak i nedaleký Národní park České Švýcarsko.

V roce 2012 v anketě organizované Teplárenským sdružením České republiky se geotermální teplárna v Děčíně stala podle hlasování odborných novinářů PROJEKTEM DESETILETÍ, v kategorii energetických odborníků se umístila na druhém místě.

 

Projekt:  Geotermální zdroj Děčín:
Lokalita realizace Statutární město Děčín
Délka realizační fáze projektu 4 roky
Dokončení projektu září 2002
Celkové investiční náklady 531 mil. Kč
Financování - navýšení základního kapitálu TERMO Děčín a.s. společností ENETIQA
- dlouhodobým investičním úvěrem od HVB Bank Czech Republic
- částečně dotací Státního fondu životního prostředí a dotací dánské vlády
Části projektu vybudování centrálního kogeneračního zdroje, teplovodní sítě a předávacích stanic u připojených odběratelů tepla
Instalovaný výkon jednotlivých zařízení - tepelná čerpadla 2x 3,28 MWt
- kogenerační plynový motor 0,8 MWe/1,01 MWt
- kogenerační plynový motor 1,94 MWe/2,09 MWt
- plynové kotle 2x 16,5 MWt
 
Geotermální zdroj tepla - Děčín
Geotermální zdroj tepla - Děčín