Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2012 > Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí

Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí

Děčínský geotermální zdroj vyhrál titul Projekt desetiletí v kategorii novinářů. V kategorii energetických odborníků se umístil na 2. místě. „Výstavba geotermálního zdroje byla v Děčíně dokončena v roce 2002 a za svých 10 let provozu ušetřil tento zdroj více než 190 tisíc tun emisí CO2. Tato úspora odpovídá 60 blokovým plynovým kotelnám, a také 60 komínům místo kterých je na pravém břehu v Děčíně jen jeden,“ komentoval vítězství předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. Ing. Václav Hrach, Ph.D.
 
 
Geotermální zdroj na pravém břehu Labe nahradil dle požadavku Města Děčín původní hnědouhelnou výtopnu a několik uhelných kotelen. Projekt tak přinesl zlepšení životního prostředí jak pro město Děčín, CHKO Labské pískovce tak i nedaleký Národní park České Švýcarsko a přispívá dodnes nemalou měrou ke zdraví obyvatel v celé oblasti. „Výstavba geotermálního zdroje trvala čtyři roky a investice dosáhly celkem 531 mil. Kč. Přínos pro obyvatele města a celý region je však nenahraditelný,“ dodal Václav Hrach.
 
Začátkem devadesátých let přehodnotilo Město Děčín koncepci vytápění ve městě. Na levém břehu řeky byly postaveny moderní teplárny s plynovými kogeneračními jednotkami a na pravém břehu byla následně zahájena realizace geotermálního zdroje. Dodnes je geotermální zdroj v Děčíně využívající vodu z podzemního jezera jediným zdrojem tohoto typu v České republice.
Geotermální zdroj v Děčíně je Projekt desetiletí - novináři
Geotermální zdroj v Děčíně získal 2. místo od odborníků v Projektu desetiletí
Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí 1
Geotermální zdroj v Děčíně je Projektem desetiletí
Společnost TERMO Děčín a.s. zásobuje ze čtyř teplárenských zdrojů ve městě na 11 tisíc domácností a přes 100 zákazníků z terciární sféry a průmyslu. Geotermální zdroj zásobuje zákazníky pravobřežní části města a tedy na 4 700 domácností.
 
Výstavba geotermálního zdroje na Benešovské ulici v Děčíně přinesla nové řešení centrálního zásobování teplem v Děčíně a především zlepšení životního prostředí zkvalitněním čistoty ovzduší na území města.
Díky výstavbě geotermálního zdroje bylo nahrazeno několik blokových kotelen z pravobřežní části města Děčína využívajících hnědé uhlí nebo těžké topné oleje.
 
Přímo na Benešovské ulici přitom z původní uhelné výtopny zůstal zachován pouze komín a dvě budovy, které jsou dnes využity pro systém geotermálního zdroje. Celkové investiční náklady projektu byly v době výstavby 531 mil. Kč. Financování projektu bylo zajištěno navýšením základního kapitálu TERMO Děčín a.s. společností MVV Energie CZ, dlouhodobým investičním úvěrem od HVB Bank Czech Republic a částečně také z dotací Státního fondu životního prostředí a dotací dánské vlády.
 
Za téměř 10 let provozu CZT Benešovská došlo ke snížení o téměř 190 tis. tun emisí CO2 ve srovnání s předchozím spalováním hnědého uhlí a topných olejů.
 
Odběratelům dálkového tepla z CZT Benešovská pak projekt přinesl modernizaci rozvodné soustavy a nové technologie v podobě objektových předávacích stanic instalovaných přímo v jejich objektech. Tyto stanice přitom umožňující regulaci dodávky tepelné energie dle individuálních požadavků každého odběratele.
 
Projekt geotermálního zdroje získal od Teplárenského sdružení v roce 2002 titul Projekt roku a nyní byl odbornými novináři oceněn titulem Projekt desetiletí. Vyhlašovatelem soutěže Projekt desetiletí je Teplárenské sdružení. O titul se v této soutěži ucházelo celkem 10 projektů, které v letech 2001 až 2010 nejvíce přispěly k čistému ovzduší našich měst, k využití obnovitelných zdrojů energie nebo úspoře paliva a tím ke stabilizaci ceny tepla pro domácnosti a ostatní odběratele.
 
Teplárenské sdružení České republiky pořádá již od roku 2002 každoročně soutěž Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem, ve které se doposud představilo 78 projektů. Pro soutěžní anketu Projekt desetiletí bylo z těchto projektů vybráno 10 nejúspěšnějších. Teplárny do těchto projektů investovaly přes 5 miliard korun a týkají se soustav, na které je napojeno 150 000 domácností, tedy desetina domácností zásobovaných teplem z centrálních zdrojů u nás.
 
Více informací o soutěží Projekt desetiletí naleznete na webových stránkách Teplárenského sdružení České republiky http://www.tscr.cz/.
 
Ing. Pavla Kutlu