Homepage > Press centre > Press releases > Nová stránka > MVV Energie CZ podala podnět na zahájení řízení s RWE Transgas k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

MVV Energie CZ podala podnět na zahájení řízení s RWE Transgas k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Společnost MVV Energie CZ podala patnáctého srpna u Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚHOS) podnět k zahájení řízení o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže firmou RWE Transgas. MVV Energie CZ tak jako první reagovala na neuspokojivou situaci na trhu po otevření trhu s plynem v lednu letošního roku.Důvodem podání podnětu je podezření, že RWE Transgas zneužívá svého dominantního postavení na trhu.
 
Spor, na základě kterého byl podnět podán, vznikl mezi společnostmi Zásobování teplem Vsetín a.s. (dceřiná společnost teplárenského koncernu MVV Energie CZ) a Severomoravskou plynárenskou, a.s. (distribuční společnost patřící RWE Transgas). Jádrem sporu je cenová diskriminace velkých odběratelů plynu oproti malým zákazníkům, kteří jsou zatím ještě chráněni regulací. Cena plynu pro velké, tzv. oprávněné zákazníky, neúměrně stoupá již od začátku roku, kdy došlo k částečné liberalizaci trhu. Například společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. má nyní od  Severomoravské plynárenské nakupovat plyn za cenu o více jak 20% vyšší než byla průměrná regulovaná cena v roce 2004. Experti z MVV Energie CZ se domnívají, že pokračování  liberalizace trhu bude znamenat rapidní zvyšování cen i u všech ostatních odběratelů plynu.
 
“Tím, že jsme podali návrh na zahájení řízení k Úřadu pro hospodářskou soutěž, chceme ochránit naše odběratele. Pokud budeme nuceni dál nakupovat plyn za nepřiměřené ceny od RWE, v konečném důsledku se to projeví v cenách za centrální teplo, tedy u našich zákazníků,“ uvádí jednatel MVV Energie CZ, Václav Hrach a pokračuje:“Protože se tohoto důsledku chceme vyvarovat, snažíme se veškerými prostředky dosáhnout napravení situace na trhu. Již v dubnu jsme podali podobný návrh na Energetický regulační úřad. Navíc víme, že většina dalších velkých odběratelů plynu je monopolním postavením RWE Transgas znepokojena stejně jako my.“
 
Celý problém souvisí s liberalizací trhu a deregulací cen plynu pro velké zákazníky (s odběrem více než 15 mil m3) platné od 1. ledna tohoto roku. Zásobování teplem Vsetín a.s. a dalších více než 30 společností, které představují 20% trhu, patří od začátku roku 2005 do kategorie velkých, tzv. oprávněných zákazníků. Na tento typ zákazníků se již nevztahuje regulace cen plynu, dodávky této komodity si musí tyto subjekty zajistit na základě smluv s libovolným dodavatelem. Bohužel trh v ČR ovládá RWE Transgas a jeho distribuční společnosti, zároveň tyto firmy kontrolují veškerá místa, kde se plyn u nás skladuje.
 
“Podporuji snahy Zásobování teplem Vsetín a MVV Energie CZ o ochranu zákazníků, tedy i  občanů města Vsetína. Nespravedlnost této cenové politiky je zřejmá. Velcí odběratelé namísto množstevní slevy obdrží přirážku, kterou ve svém důsledku stejně zaplatí naši občané jako koncoví odběratelé ekologičtějšího tepla z velkých centrálních kotelen. Tak ale padne vina za zdražení pouze na tyto velkovýrobce, kteří občanům vystavují faktury za teplo. Jsem přesvědčen, že ostatním občanům se plyn zdraží až  po volbách. Musí - li se zdražovat, ať se zdražuje všem občanům stejně,“ komentuje situaci starosta Vsetína Jiří Čunek.
 
V důsledku monopolního postavení RWE Transgas na trhu nevzniká potřebná konkurence. Absence konkurenční nabídky dodávek plynu tak nahrává jedinému dodavateli, který si pak může libovolně diktovat ceny.
 
„Situaci na trhu známe a vnímáme ji jako nevyhovující. Energetický regulační úřad se problémem zabývá a sám po skončení vlastních řízení a cenových kontrolách předá některé podněty Antimonopolnímu úřadu, “ říká místopředseda Energetického regulačního úřadu Blahoslav Němeček.