Homepage > Press centre > Press releases > Nová stránka > Nová pracovní skupina při Asociaci PPP

Nová pracovní skupina při Asociaci PPP

Osvětu, propagaci a rozvoj energeticky úsporných projektů a technologií v České republice si dali za hlavní cíl členové nově vzniklé Pracovní skupiny pro energetiku a energetické služby při Asociaci PPP.
 
Vznik nové pracovní skupiny iniciovala společnost MVV Energie CZ, která je lídrem na českém trhu v oblasti poskytování energetických služeb a realizací energeticky úsporných projektů. Společně s partnerskými společnostmi Renomia a HVB uvedly v rámci Asociace PPP v život myšlenku společné platformy podpory a propagace úspor energie, energeticky úsporných projektů a metody EPC (Energy Performance Contracting).
 
Tato řešení a metody snížení energetické náročnosti budov i energetických soustav jsou již v praxi dobře odzkoušeny, doposud jsou ale u nás využívány méně než je jejich potenciál. Příčinou je nízká informovanost o možnostech úspor energie a to zejména u představitelů státní správy a samosprávy. Další příčiny lze vidět i ve vágnosti legislativního rámce a ve slabém povědomí o tomto tématu napříč politickým spektrem. Tuto situaci chce pracovní skupina pomoci změnit.
 
Prvního jednání Pracovní skupiny pro energetiku a energetické služby, které proběhlo dne 31. 3. 2006, se kromě zakládajících členů – MVV Energie CZ, Renomia a HVB – zúčastnili i zástupci dalších členů APPP a přizváni byli i zástupci Hospodářské komory. Zajímavými reflexemi a inspirativními myšlenkami do diskuse přispěl také zástupce státní správy Ing. Ilja Kašík, CSc. z Ministerstva průmyslu a obchodu.
Další jednání skupiny proběhne za měsíc.
 

Metoda EPC (Energy Performance Contracting):

EPC je v chápání koncernu MVV Energie CZ komplexní služba zaměřená na zefektivňování energetických systémů v celém jejich rozsahu, tj. od výroby energie přes distribuci až ke konečné spotřebě. MVV Energie CZ navrhne koncepci modernizace, rozpracuje ji do podoby prováděcího projektu, zafinancuje, zrealizuje a následně po dobu smlouvy dohlíží na ekonomický provoz systému nebo jej přímo sama provozuje.
 
Jediným zdrojem splácení investice je prokazatelně dosažená úspora, takže klient má u tohoto typu kontraktu stoprocentní záruku za návratnost investice, protože splatí maximálně tolik, kolik se do konce platnosti smlouvy skutečně ušetří. Vůbec první dokončený projekt energetických úspor v ČR řešený metodou EPC proběhl v letech 1994 až 2002 v Masarykově nemocnici v Jilemnici. Dodavatelem energetických služeb byla MVV Energie CZ. Díky aplikaci metody EPC je MVV Energie CZ jedním z nejúspěšnějších realizátorů energeticky úsporných projektů pro českou municipální sféru.
 

EPC v MVV Energie CZ:

Významný energetický  koncern MVV Energie CZ je v České republice etablovanou multiutilitní společností. Dále je také subjektem s nejdelší zkušeností s realizacemi energeticky úsporných projektů v České republice, zároveň je zde i jedním z nejúspěšnějších realizátorů těchto projektů. V průběhu minulých dvanácti let koncern realizoval 25 projektů, přičemž délka trvání jednoho projektu je průměrně 6 až 8 let. Celková výše úspor dosažených v rámci projektů EPC společnosti MVV Energie CZ dosáhla již 750 mil Kč a dále narůstá.