Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2023 > Teplárna Liberec, patřící do skupiny ENETIQA, dokončí projekt GreenNet. Do modernizace rozvodných teplovodních sítí bude investovat přes miliardu korun

Teplárna Liberec, patřící do skupiny ENETIQA, dokončí projekt GreenNet. Do modernizace rozvodných teplovodních sítí bude investovat přes miliardu korun

Valná hromada Teplárny Liberec schválila výměnu zbývajících dvou parovodních větví za horkovody. V rámci modernizace bude vyměněno 24 kilometrů rozvodů a vyměněno 85 výměníkových a předávacích stanic. Související investice proběhnou i v samotné teplárně a spalovně komunálního odpadu TERMIZO, od které teplárna odebírá horkou páru. Celková investice činí přes jednu miliardu korun a dokončena bude na podzim roku 2025. Modernizace sníží ztráty při dopravě tepla o 25 % a tím pádem i emise skleníkových plynů a závislost výroby tepla na zemním plynu.

„Investice bude částečně hrazena formou dotace z Národního plánu obnovy, hlavní část investice bude hrazena z fondů evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers, našeho nového majitele. Bez jeho podpory bychom takovou investici do dlouhodobě udržitelného způsobu distribuce tepla nebyli schopni realizovat," říká Jörg Lϋdorf, předseda představenstva společnosti ENETIQA a předseda dozorčí rady Teplárny Liberec.

„Investice do modernizace rozvodné teplovodní sítě v Liberci je naprosto v souladu s naším zaměřením na rozvoj dlouhodobě udržitelných infrastrukturních projektů v oblasti lokální komunální energetiky a jsem rád, že již v prvním roce po vstupu na český trh můžeme podpořit projekt z oblasti dálkového vytápění, kterou považujeme za prioritní," říká Saket Trivedi, partner společnosti Cube Infrastructure Managers.

Projekt modernizace dvou rozvodných větví, chystanými pod názvy GreenNet II a GreenNet III, navazuje na projekt Green Net I, v rámci kterého Teplárna Liberec vyměnila v letech 2018 až 2020 první parovodní potrubí za horkovodní vedoucí z teplárny podél Nisy až do Pavlovic. V rámci GreenNet II bude vyměněna větev „Textilana", vedoucí z centra přes Králův Háj až do sídliště Broumovská. Třetí větev s názvem „Vratislavice" zásobuje teplem především Hanychov, Doubí, Rochlice, Zelené údolí a Vratislavice.

Modernizace rozvodných sítí umožní i snazší, ekonomičtější a ekologičtější napojení nových odběratelů na teplárnu. Podle předsedy představenstva Teplárny Liberec, Jana Sedláčka, přicházejí v úvahu nové developerské projekty, firmy i instituce.
Teplárna Liberec a společnost TERMIZO, která také patří do skupiny ENETIQA, musejí v souvislosti s přechodem na zásobování pouze horkou vodou provést dodatečné investice. Teplárna vybuduje čtyři tlakové zásobníky na horkou vodu a TERMIZO bude instalovat novou turbínu, která umožní lepší využití přebytkového tepla, a vyrobí tak z odpadu více elektřiny.

Liberecká teplárna zásobuje tepelnou energií téměř 13 tisíc domácností převážně na libereckých sídlištích, dalších více než 120 odběratelů z terciární sféry a desítku průmyslových podniků. Je technologicky propojena se sousedním zařízením na termické zpracování odpadů TERMIZO, které ji poskytuje více než dvě třetiny energie potřebné pro výrobu tepla. Zdrojovou základnu tvoří celkem šest kotlů o celkovém tepelném výkonu 94,9 MW a tři kogenerační jednotky o výkonu 3,6 MW. Distribuční soustava zahrnuje 38,1 km primárních a 34,1 km sekundárních rozvodů.

 Energetickou skupinu ENETIQA tvoří patnáct společností zaměřujících se na výrobu a dodávku tepla a elektrické energie s působností v patnácti městech České republiky. ENETIQA je také jedním z nejvýznamnějších a nejdéle působících dodavatelů energeticky úsporných projektů (EPC). Díky těmto zkušenostem a know-how divize energetických služeb byla realizována úsporná opatření na téměř 200 objektech napříč ČR. V portfoliu realizovaných projektů je například největší municipální EPC projekt pro město České Budějovice, nebo projekty pro Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech, či na FN Motol.

 
Ing. Miloš Adámek