Homepage > Press centre > Press releases > Archive 2015 > Teplárna Liberec výrazně snižuje ceny tepla pro věrné zákazníky

Teplárna Liberec výrazně snižuje ceny tepla pro věrné zákazníky

Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla. Od roku 2016 tak ušetří 14,5 % všichni zákazníci na sekundární síti, kteří podepíší s Teplárnou Liberec dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město, které připravuje k podpisu pětiletý kontrakt. Podporu získala i dohoda o společném postupu obou akcionářů.

„Jsme rádi, že zastupitelstvo schválilo záměr Teplárny Liberec snížit ceny tepla. Domácnosti tak mohou díky novému bonusu za věrnost ušetřit zhruba 3000 korun ročně a Statutární město Liberec i několik milionů," řekla místopředsedkyně představenstva Jitka Holčáková.

Teplárna Liberec začne nabízet svým zákazníkům na sekundární síti produkt „Levnější teplo 2016" s jednosložkovou cenou a s každoroční slevou 14,5 % při uzavření pětileté smlouvy. Roční kontrakt přináší cenu o 3 % nižší, než bude standardní cena pro rok 2016.

„Dohodu o výrazném snížení ceny tepla už od příštího roku bereme jako velký úspěch. Teplárenství vyžadovalo řešení co nejdříve. Věřím, že nás obyvatelé města v naší snaze rozvíjet centrální zásobování teplem podpoří," uvedl primátor Liberce Tibor Batthyány.

Městské organizace ušetří na teple více než pět miliónů ročně. Pro celé město by se při uzavření víceletých kontraktů mohlo jednat o roční úsporu desítek miliónů korun. „Koncepční návrh teplárny, který přinese okamžitý finanční efekt našim zákazníkům, jsme dlouho očekávali a tento krok vítáme," podpořil snížení ceny tepla předseda SBD Pozemní stavby Victor Šálek. Jednosložková cena, kterou s sebou přináší nové produkty, je pro zákazníky srozumitelnější a faktury jsou přehlednější.

„Snížení ceny tepla pro věrné zákazníky je prvním krokem v revitalizaci celého systému zásobování teplem v Liberci. Společně s městem teď budeme vybírat nejvhodnější způsob, jak obnovit stávající systém CZT s co nejvyšším využitím dotačních prostředků," řekl předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. Jiří Koptík.

Teplárna Liberec zákazníkům nadále garantuje kompletní službu – kromě tepla nabízí v ceně také nepřetržitý monitoring provozu jednotlivých částí sítě centrálního zásobování, nonstop havarijní pohotovost, celoroční správu a údržbu technologických zařízení a poradenství týkající se spotřeby a vyúčtování.

Teplárna Liberec zásobuje více než patnáct tisíc libereckých domácností, desítku průmyslových areálů a 130 odběratelů z terciární sféry. Centrální zásobování teplem zajišťuje dodávky tepelné energie ve městě už od roku 1976. Do skupiny MVV Energie CZ patří Teplárna Liberec od roku 2007. Pro výrobu tepla používá v posledních letech téměř výhradně zemní plyn a energii vyrobenou v přilehlém zařízení na energetické využití odpadů – TERMIZO. Výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti Teplárna Liberec, a.s., vydáno dne 4. 11. 2015