Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2020 > Projekty EPC ušetří desítky milionů za energie, navíc pomohou zlepšit ovzduší v Ústeckém kraji

Projekty EPC ušetří desítky milionů za energie, navíc pomohou zlepšit ovzduší v Ústeckém kraji

Významné investiční akce čekají ještě v tomto roce několik desítek budov v Ústeckém kraji. Jejich energetické hospodářství projde kompletní modernizací. Stane se tak prostřednictvím projektů EPC (Energy Performance Contracting), které povedou k nižším nákladům za energie. Společnost MVV Energie CZ a.s., která uspěla ve výběrovém řízení Ústeckého kraje, modernizaci objektů zajišťuje a navíc garantuje, že dojde k úsporám energií v rozsahu, který v nabídce předložila. Veškeré práce a technologie budou hrazeny z budoucích úspor. Tím jsou minimalizovány přímé investice ze strany kraje a ušetřené prostředky mohou být použity na jiné investiční akce.

EPC je komplexní službou zahrnující návrh úsporných opatření, jejich přípravu a vlastní realizaci i následný energetický management. „Ručíme za nižší spotřebu energií. To znamená nejen nižší provozní náklady a modernizaci technologických zařízení budov, ale také čistší ovzduší. Oč se méně spotřebuje, o to bude třeba méně vyrobit – tedy nemuset spálit v uhelných zdrojích. Nemluvě o zásadním poklesu produkce CO2," vysvětluje Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb MVV Energie CZ, která patří k průkopníkům EPC v České republice.

Investice do 10 objektů škol a zařízení sociálních služeb ve vlastnictví Ústeckého kraje byly vypočteny na 51,1 milionů korun. Pokryjí zejména instalaci kogeneračních jednotek, úpravy technologií výměníkových stanic, modernizaci systému měření a regulace, prádelenské technologie nebo využití více než 4000 moderních regulovatelných LED svítidel. Jak zmíněno, velkou výhodou služby je, že financování probíhá z budoucích smluvně garantovaných úspor. V tomto případě půjde o 73,3 milionů Kč během 10 let.

Kraj tedy nepotřebuje téměř žádný vstupní kapitál, přitom každý rok následující dekády ušetří více než 5 TJ tepla, 800 MWh elektrické energie, ale také například 7 000 m3 vody. I díky tomu se úspora CO2 vyšplhá na více než 1100 tun.

„Ústecký kraj v letošním roce dokončil Územní energetickou koncepci kraje, ve které se hlásí k trendu snižování emisí CO2. Jednou z cest k naplnění koncepce je právě i využití metody EPC pro snižování spotřeby energií. Navíc nám tato metoda umožňuje investice realizovat i při snížených příjmech a nezbytných úsporách krajského rozpočtu způsobených propadem hospodářství po koronavirové krizi," vysvětlil náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Úspěšný průběh zakázky potvrzuje, že metoda EPC má velmi široké využití nejen pro municipální sféru, ale i pro objekty vysokých škol, kolejí, kampusů apod. Další projekty zvyšování energetické účinnosti budov a podniků jsou v Ústeckém kraji v plánu už během příštích let.

MVV Energie CZ realizuje projekty EPC i pro objekty vysokoškolských kolejí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Zde se předpokládá investice ve výši 11 milionů Kč a garantovaná úspora bude činit 13,4 milionů korun během následujících 9 let.

MVV Energie CZ je navíc v Ústeckém kraji prostřednictvím dceřiných společností významným dodavatelem energií. Zodpovědnou energii kombinující výrobu se zdroji z odpadu nebo geotermální energií dodává například na Děčínsko, do Loun nebo do Litoměřic. Oblast, která byla ještě v 90. letech jednou z nejznečištěnějších v ČR, se tak nyní stává regionem s moderním přístupem k životnímu prostředí a může být příkladem i dalším krajům.

Podle dat Eurostat zůstává Česká republika i nadále mezi energeticky nejnáročnějšími zeměmi EU, přestože u nás spotřeba energie stále klesá. Zvyšování energetické účinnosti budov v jednotlivých krajích je tak jednou z cest k celkové modernizaci české ekonomiky a splnění klimatických závazků plynoucích z evropské dohody Green Deal.

Podobně jako ve Šluknově dojde k instalaci úsporného LED osvětlení mimo jiné v 6 tělocvičnách středních škol. Celkově bude vyměněno více než čtyři a půl tisíce svítidel na 10 objektech kraje.
Podobně jako ve Šluknově dojde k instalaci úsporného LED osvětlení mimo jiné v 6 tělocvičnách středních škol. Celkově bude vyměněno více než čtyři a půl tisíce svítidel na 10 objektech kraje.

O EPC - v České republice bylo za 25 let existence EPC zrealizováno napříč trhem více než 250 projektů o celkové investici 3,6 miliardy korun. V letošním roce se realizuje nebo je ve fázi výběrových řízení dalších zhruba 15 projektů za celkem 1 miliardu korun. Interaktivní mapu všech EPC projektů najdete na webu Asociace poskytovatelů energetických služeb www.apes.cz.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová