Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2021 > Energetická skupina MVV v Uherském Hradišti ustupuje od uhlí. Nahradí jej zemní plyn a nerecyklovatelný odpad

Energetická skupina MVV v Uherském Hradišti ustupuje od uhlí. Nahradí jej zemní plyn a nerecyklovatelný odpad

Dva roky trvala jednání ohledně modernizace teplárny v Uherském Hradišti. Včerejší valná hromada společnosti CTZ s.r.o., která je společným podnikem energetické společnosti MVV Energie CZ a.s. a města Uherské Hradiště, rozhodla o náhradě uhelného prachu novým palivovým mixem. Bude se jednat o kombinaci zemního plynu a dále již nerecyklovatelného komunálního odpadu. Přechod od uhlí k novým zdrojům v palivovém mixu teplárny posvětilo rovněž zastupitelstvo města Uherské Hradiště.

Proměna odpadu na teplo a elektrickou energii bude probíhat v zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Na zemní plyn přejde teplárna na podzim 2024. Výstavba ZEVO bude zahájena v roce 2027 s dokončením o dva roky později.

Rád jsem pro tuto variantu zvedl ruku. Je to jednoznačně nejlepší řešení, jak snižovat emise skleníkových plynů a jak zajistit, že výroba tepla a elektřiny bude do značné míry nezávislá na cenách a dodávkách zemního plynu. Je to výsledek dobré a dlouhodobé spolupráce s městem, které si velmi vážím," komentuje rozhodnutí valné hromady Jörg Lüdorf, předseda představenstva MVV Energie CZ.

Skupina MVV letos zkrátila termín dokončení procesu dekarbonizace ve všech jejích energetických zařízeních v ČR už k roku 2028. Uhlí v teplárnách MVV postupně nahrazují jiné zdroje a technologie. Jednou z nich je právě ZEVO. Referenčním projektem skupiny MVV je TERMIZO v Liberci, které ročně pro výrobu tepla a elektrické energie zužitkuje 96 tisíc tun odpadu. Skupina MVV má však připravené projekty ZEVO i pro menší města a obce.

Nejdále zatím dospěl projekt ve Vsetíně, kde záměr výstavby ZEVO o roční kapacitě 12 tisíc tun komunálního odpadu získal souhlasné stanovisko k dokumentaci EIA posuzující vliv tohoto záměru na životní prostředí. Na přání města Vsetína však dceřiná společnost Zásobování teplem Vsetín a.s. projekt výstavby ZEVO ukončila.

Chystané ZEVO v Uherském Hradišti bude v porovnání se zařízením v Liberci komornější. Plánovaná technologie v městské části Mařatice pracuje s roční kapacitou 15 tisíc tun již dále nerecyklovatelného odpadu bez možnosti jeho dalšího zužitkování. Zařízení na energetické využití odpadu zde doplní tři plynové kotle a nová kogenerační jednotka na zemní plyn.

Celková plánovaná investice do modernizace teplárny činí 285 milionů korun bez dotací z Modernizačního fondu, o které bude společnost CTZ žádat. Pokud získá dotaci na výstavbu ZEVO, které patří mezi prioritní projekty podporované fondem, celková investice se sníží minimálně o 85 milionů korun (při dotaci ve výši 40 % investice, přičemž maximálně dosažitelná dotace činí 60 %). Celkové náklady by mohla snížit i dotace na výstavbu plynových kotlů.

Po zmíněném ZEVO v Liberci, geotermálním zdroji v Děčíně a několika efektivních a s ohledem na životní prostředí šetrných kogeneračních jednotkách jde o další významný krok k uhlíkové neutralitě. Směřujeme k ní také rozsáhlými investičními projekty do distribučních soustav, stejně jako realizacemi EPC projektů zásadně snižujícími energetickou náročnost budov. Ta se odráží na úsporách nákladů vlastníků i produkci skleníkových plynů," doplňuje Jörg Lüdorf.

Společnost CTZ s.r.o. je dodavatelem tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé vody pro necelých 6 tisíc domácností, průmyslové subjekty i odběratele z terciární sféry na území města Uherské Hradiště, a to již od roku 1966. Od roku 2000 je společnost členem skupiny MVV Energie CZ. CTZ s.r.o. je také od roku 2009 výrobcem elektrické energie, kterou vyrábí pomocí parní protitlaké turbíny. Od roku 2019 je společnost lokálním dodavatelem elektrické energie do bytových domů v rezidenci Q.City.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová