Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2021 > Hospodářské výsledky energetické skupiny MVV zůstaly stabilní – rostly investice do ekologizace

Hospodářské výsledky energetické skupiny MVV zůstaly stabilní – rostly investice do ekologizace

Stabilní hospodářské výsledky navzdory rozkolísané době vykázala ve finančním roce 2019–2020 energetická skupina MVV Energie CZ, která patří k předním výrobcům a distributorům energií v České republice. Koronavirová pandemie se odrazila na vyšších provozních nákladech. Díky zavedeným opatřením se však podařilo ve všech městech a obcích, kde MVV skupina působí, dodávat teplo, elektrickou energii a vodu i v těch nejvypjatějších momentech. Sledované období bylo také ve znamení řady připravovaných či již realizovaných, ekologických projektů a nových služeb. Skupina tak již několikátým rokem investuje do bezfosilních technologií a obnovitelných zdrojů (OZE).

K přesvědčivému výsledku nám pomohl i růst tržeb za služby v oblasti energetických úspor u provozů i budov," komentuje výstupy hospodářského roku 2019–2020 Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. Skupina dodala 642 tisíc MWh tepelné energie do zhruba 70 tisíc domácností, průmyslovým odběratelům a municipalitám.

Celkové výnosy skupiny MVV za rok 2019–2020 dosáhly téměř 2,1 mld. Kč a ve srovnání s předchozím fiskálním obdobím vzrostly o 1,5 %. V oblasti tržeb byl zaznamenán mírný pokles z prodeje tepla (o 1,8 %), který byl vykompenzován vyšším prodejem elektřiny (ve srovnání s předchozím obdobím o 13 %). Provozní hospodářský výsledek skupiny dosáhl úrovně téměř 307 mil. Kč a ukazatel EBITDA 571 mil. Kč.

Důraz na OZE a s tím spojené služby dokládají výsledky Divize energetických služeb, zaměřené na projekty EPC – Energy Performace Contracting. Sledované období 2019–2020 bylo nejúspěšnějším za posledních 20 let. Divize podepsala smlouvy v objemu téměř 90 milionů korun. Zákazníkům, mezi které patří Pardubický či Ústecký kraj nebo Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v následujících letech přinesou úspory ve výši 125 milionů.

Jsme si vědomi, že tržby z prodeje energií z konvenčních zdrojů se nacházejí na sestupné trajektorii. Naše energetická skupina proto už v minulosti vsadila na moderní energetiku. Od realizovaných a garantovaných úspor spotřeby budov, přes efektivnější distribuční soustavy a dekarbonizaci tepláren až po projekty postavené na ryze obnovitelných zdrojích," vysvětluje důraz na nové služby a produkty Jörg Lüdorf.

Vizi moderní energetiky naplňuje MVV ve zhruba čtyřech desítkách projektů dekarbonizace či ekologizace. Jen ve sledovaném období do nich investovala bezmála 280 milionů korun.

V těsné spolupráci s vedením měst a obcí připravuje skupina MVV další desítky investic se zásadním pozitivním dopadem na životní prostředí i zdraví obyvatel. Projekt pro využití nerecyklovatelného odpadu se v kombinaci s platformou smart city prověřuje v Děčíně. V Uherském Hradišti se již za aktivní součinnosti Ústavu procesního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT Brno hledá přechod od uhlí k jinému palivovému mixu.

Rozsáhlá modernizace čeká také teplárnu v Litoměřicích, kde se zvažuje zapojení geotermální či sluneční energie. V Liberci pak dceřiná společnost společně s vedením města plánuje další etapu výměny parovodů za horkovody – GreenNet II.

Inovace pronikají do každodenního provozu společností skupiny MVV i života zákazníků. Popsané kroky posunují MVV blíže deklarovanému závazku do roku 2030 nahradit aktuálně 16% podíl uhlí ve vlastněných teplárnách a dalších energetických zařízeních. Už nyní tvoří klimaticky neutrální zdroje energie založené na komunálním odpadu, geotermální energii a biomase téměř 30 % palivového mixu.

 

Vybrané konsolidované ukazatele skupiny MVV Energie CZ 2019–2020 (v tis. Kč)

Celková aktiva  4 530 387
Vlastní kapitál včetně menšinových podílů  2 974 891
Dluhy a závazky z finančního kapitálu  785 602
Výnosy  2 050 346
Hospodářský výsledek před úroky a daněmi (EBIT)  306 819

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ a klíčové události roku najdete ve výroční zprávě 2019–2020 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová