Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2005 > Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ukončila fiskální rok 2003-2004 se ziskem

Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. ukončila fiskální rok 2003-2004 se ziskem

Za účasti akcionářů proběhla dne 29.3.2005 řádná valná hromady společnosti Jablonecká teplárenská a realitní , a.s., která je dceřinou společností koncernu MVV Energie CZ.
 
Majoritního akcionáře -  koncern MVV Energie CZ - tu reprezentoval jeho nový jednatel Ing.Václav Hrach, minoritního akcionáře, kterým je město Jablonec nad Nisou, zastupoval starosta RNDr. Jiří Čeřovský. Valné hromady se dále zúčastnili členové představenstva společnosti JTR, a.s. a členové dozorčí rady. Valná hromada projednala a schválila výsledky hospodaření společnosti JTR, a.s. za fiskální rok 2003-2004 a mimo jiné rozhodla i o rozdělení zisku. Do  představenstva společnosti zvolila jednatele koncernu MVV Energie CZ  Ing. Václava Hracha.
 
Poslední fiskální rok 2003-2004 ukončila Jablonecká teplárenská a realitní, a.s. s hospodářským výsledkem ve výši 23,324 mil Kč po zdanění a splnila tak roční finanční plán. Objem dodaného tepla ve výši 696, 045 TJ koresponduje s objemy v předchozích letech. Na základě hospodaření společnosti JTR, a.s. rozhodli její akcionáři o rozdělení zisku ve formě dividend v celkové výši 21 mil korun.Společnost zůstala i v roce 2003-2004 dominantním dodavatelem tepla v Jablonci nad Nisou. 
 
Dosáhla přitom významných nákladových úspor, které byly v oblasti paliv podpořeny centrálním nákupem zejména těžkého topného oleje prostřednictvím skupiny MVV Energie CZ. Nejvýznamnější investici uplynulého fiskálního roku společnost vložila do dokončení výstavby tepelného napáječe Horní Proseč. Od září 2004 tu JTR, a.s. začala vytápět několik desítek nových bytů.
 
Poprvé od vstupu majoritního akcionáře – koncernu MVV Energie CZ – bude JTR, a.s. v roce 2005 zvyšovat cenu tepla o 3,1%. V souladu s předkupními dohodami v roce 2001 koncern MVV Energie CZ cenu tepla nejprve snížil  pro odběratele až o 27Kč/1GJ a další tři roky ji udržoval na stabilní úrovni. Během této doby se však měnily ceny paliv (ropy a zemního plynu) a od roku 2004 přibyla vyšší spotřební daň na těžký topný olej (TTO).
 
Protože cena paliva významně ovlivňuje vstupní náklady společnosti, musí JTR, a.s. reagovat na změnu tržních podmínek.Do budoucna chce společnost JTR, a.s. hledat možnosti pro novou cenovou stabilizaci a zlepšení kvality služeb pro své zákazníky. Dobrou pozici na trhu bude upevňovat mimo jiné i spoluprací se všemi dosavadními partnery včetně  vedení města Jablonce nad Nisou tak, aby byla stále spolehlivým a vyhledávaným podnikem jabloneckého regionu.