Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Koncern MVV Energie generálním partnerem mezinárodní konference

Koncern MVV Energie generálním partnerem mezinárodní konference

Mezinárodní konference Energy Efficiency Business Week, tradičně a letos již podeváté organizovaná společností SEVEn, proběhla ve dnech 9. – 10.11. 2004 v Praze. Letošním tématem byla implementace směrnic Evropské unie se zaměřením na užití energie a ochranu životního prostředí.
 
Koncern MVV Energie CZ podpořil celou akci jako generální partner, záštitu převzalo také Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Česká energetická agentura. Kromě českých účastníků přijeli do Prahy někteří zástupci energetických institucí v Evropě včetně pracovníka  Evropské komise DG TREN pana Havarda Malvicka a člena Joint Research Centre při EU pana Bogdana Atanasiu.  
 
Jednání otevřela vystoupení ministra životního prostředí Libora Ambrozka, místopředsedy hospodářského výboru Parlamentu ČR Oldřicha Vojíře, generálního ředitele ČEZu a.s. Martina Romana  a člena EK DG TREN Havarda Malvicka. Představili postupně své pohledy na připravované evropské směrnice a své vize o tom, jak se nová pravidla odrazí na českém energetickém trhu či jak se změní chování českých podnikatelských subjektů.
 
Dopad evropských směrnic o účinnosti v konečné spotřebě energie, směrnici o energetickém provedení staveb nebo směrnice o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů se objevoval i v dalších yystoupeních, která na úvodní panel navazovala.
 
V sekcích se později jednalo např. o liberalizaci energetických trhů, kde zazněly nejen zkušenosti s dosavadním českým trhem, ale i výhrady ke způsobu přípravy liberalizace českého trhu. Jednatel koncernu MVV Energie Ing. Ivo Slavotínek např. upozornil na chybějící pravidla pro fungování tohoto trhu (zejména trhu s plynem) a na  peripetie při přípravě energetického zákona. Další sekce se zaměřovaly na účinnost ve spotřebě energie, energetické služby, financování ze strukturálních fondů EU, obchod s emisemi nebo na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Koncern MVV Energie CZ finančně podpořil jednání konference a prostřednictvím dvou manažerů také aktivně doplnil její program. Jednatel koncernu Ing. Ivo Slavotínek předsedal sekci o účinnosti ve spotřebě energie.
 
„Přínos konference vidím v tom, že představila nejenom již platné směrnice EU, ale zejména ty, které jsou v přípravě a které můžeme ještě ovlivnit. To byl také hlavní důvod, proč jsme se stali partnerem této konference, podílet se na přípravě evropské legislativy,“ hodnotí dva dny jednání Ing. Ivo Slavotínek. Manažer divize energetických služeb Ing. Miroslav Marada se zamýšlel nad budoucností energetických služeb v rámci uplatňování připravované evropské směrnice o efektivnosti koncového užití energie a o energetických službách.
 
„Ve srovnání s Evropou se ukázalo, že jsme jako Česká republika  v realizaci energetických služeb lepší než v jiných zemích EU a že je metoda EPC u nás dobře zavedena. Množství realizovaných projektů i objem úspor energie byly myslím pro EU malým překvapením.“ Prostřednictvím firemního stánku nabízel koncern MVV Energie CZ  své energetické služby přímo k realizaci.Za mediálního partnerství řady významných celostátních médií získal tento ročník mezinárodní konference pozornost nejen veřejnosti, ale také společností, které se na liberalizovaném trhu s energií budou se směrnicemi EU setkávat.