Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2011 > MVV Energie CZ bude energeticky využívat odpad

MVV Energie CZ bude energeticky využívat odpad

Společnost TERMIZO a.s. je od 26. července 2011 součástí skupiny MVV Energie CZ. „Naše společnost plní svůj další strategický cíl a vstupuje do oblasti energetického využití odpadu (EVO), kterou dlouhodobě zkoumá. Akvizice 100% podílu společnosti TERMIZO a.s. je dokončena,“ oznamuje vstup společnosti MVV Energie CZ a.s. do oblasti EVO její předseda představenstva Ing. Václav Hrach, Ph.D.
 
Akvizice 100% podílu ve společnosti TERMIZO a.s. je po podpisu smlouvy mezi PPF Partners a společností MVV Energie CZ a.s. a  schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dokončena. MVV Energie CZ a.s. se tak stala dne 26. července 2011 jediným akcionářem společnosti TERMIZO a.s., která v Liberci zpracovává a energeticky využívá komunální odpad.
 
„Do naší strategie, kam dlouhodobě patří především centrální výroba tepla a kogenerační výroba elektřiny, jsme doplnili dlouhodobě sledovanou oblast EVO, která má perspektivní budoucnost.  Naše mateřská společnost patří v Německu mezi tři největší provozovatele EVO a disponuje tak značnými zkušenostmi z této oblasti podnikání,“ doplnil Václav Hrach.
   
Liberecké TERMIZO není díky velmi účinnému systému čištění spalin zatíženo ekologickými poplatky, jako tomu je v případě jiných energetických zdrojů spalující fosilní paliva. Cenově také není tento zdroj energie závislý na světových trzích ropných či uhelných komodit. „Obě tyto výhody by se měly projevit v budoucnu.
 
Jedná se o cenově stabilní a perspektivní zdroj tepla pro centrální zásobování v Liberci,“ dodal Václav Hrach. TERMIZO disponuje zařízením, bez něhož by nebylo možné naplnit plán odpadového hospodářství Libereckého kraje a hraje tak významnou regionální úlohu jak na poli likvidace odpadů, tak i v oblasti produkce elektrické a tepelné energie.
   
Zařízení společnosti TERMIZO jsou technologicky propojena s Teplárnou Liberec, a.s., kterou ze 70% vlastní MVV Energie CZ. Likvidace komunálních odpadů s možností jeho energetického využití patří k těm nejlepším způsobům, jak maximálně zužitkovat potenciál paliva, které nemá příliš dalších možností využití. Jednoznačně lze právě využití odpadu pro energetické účely považovat za přínos životnímu prostředí.
 
MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je součástí německé MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu. Skupina MVV Energie CZ dnes působí v sedmnácti městech České republiky a celkově má 615 zaměstnanců. Společnosti ve skupině se zaměřují především na výrobu a distribuci tepla a kogenerační výrobu elektřiny. Vedlejšími produkty jsou pak dodávky pitné vody, odvádění odpadních vod a srážkové vody či služby elektronických komunikací a další služby.
 
Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „ZODPOVĚDNÁ ENERGIE“. 
  
Společnost TERMIZO a.s. se zabývá energetickým využitím komunálního odpadu a jeho využíváním pro výrobu tepla, teplé vody a elektřiny pro domácnosti i firmy v Liberci již od roku 1999. V roce 2002 se společnost stala součástí finanční skupiny PPF; následně pak, v roce 2009, součástí PPF Partners, společného investičního fondu skupin PPF a Generali. Členem skupiny MVV Energie CZ je společnost TERMIZO a.s. od července 2011.
 
TERMIZO a.s. za rok 2010 energeticky využila cca 98 000 tun odpadů. Každý rok společnost vyrobí cca 698 TJ tepla. Ve vlastní turbíně vyrobí také elektrickou energii pro chod celé technologie a dodávku do veřejné sítě ve výši cca 8,2 GWh.
 
Více o společnosti na www.termizo.cz.
 
Ing. Pavla Kutlu