Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2008 > MVV Energie CZ získala další certifikáty systému řízení

MVV Energie CZ získala další certifikáty systému řízení

Ve společnosti proběhl v listopadu 2008 certifikační audit norem ISO/IEC 27001:2006 a OHSAS 18001:1999 a zároveň recertifikační audit norem ČSN ISO 9001:2001 a 14001:2005. Certifikovanou oblastí je poskytování energetických služeb společnosti MVV Energie CZ. Společnost se tak stala jako jedna z mála v České republice držitelem těchto čtyř norem souhrnně nazvaných integrovaný systém řízení.
 
MVV Energie CZ s.r.o. je již držitelem norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 (management kvality a péče o životní prostředí) a nově v těchto dnech obdržela certifikáty také na oblast bezpečnosti informací a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Většinu opatření, která jsou potřeba pro získání těchto dvou certifikátů již měla MVV Energie CZ zavedenu několik let.
 
Platí zde přísná pravidla pro informační technologie, a to i nad rámec těchto certifikací pro celou skupinu MVV Energie CZ.
 
 
Pavla Kulhavá