MVV.CZ v novém designu

Společnost MVV Energie CZ a.s. představila novou podobu své internetové prezentace, která již tři týdny běží na stávající doméně www.mvv.cz. Nový web přináší kromě zcela přepracovaného vzhledu zejména přehlednější a intuitivnější strukturu.

Internetová prezentace uživatelům umožňuje jednoduché ovládání stránek díky jejich logickému provázání, odstranění nadbytečných prvků i úrovní a zcela novému řešení kontaktních formulářů, které uživateli usnadňují kontrolu vyplněných dat ještě před jejich odesláním. „Webová prezentace se také díky optimalizovanému zdrojovému kódu a nasazení na nové serverové řešení rychleji načítá a je optimalizována pro přístup z mobilních zařízení," dodává Štěpán Rambousek, marketingový specialista společnosti Wamak, realizátora programového řešení.

Úvodní stránka prezentuje poslání MVV Energie CZ a její základní strategické pilíře, tedy výrobu a distribuci tepelné a elektrické energie, energetické využití odpadu, vodohospodářství a realizaci energetických úspor. „Zdůraznit firemní motto ‚Zodpovědná energie' a napřímit cestu uživatelů za hledaným výrazem, produktem či službou bylo naším hlavním úkolem," potvrzuje Tomáš Tamchyna, jednatel GAT CZ, s.r.o., dodavatele grafického návrhu. Uživatel má ihned k dispozici nejnovější informace včetně tiskových zpráv, firemní newsletter a dále kompletní přehled všech společností skupiny či interaktivní mapku měst, kde skupina působí. Zahraniční uživatelé jistě ocení plnohodnotnou jazykovou mutaci v anglickém jazyce.

MVV Energie CZ a.s. je mateřská společnost v dynamicky se rozvíjející energetické skupině, kterou tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Společnost MVV Energie CZ a.s. byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu v Německu.

Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie".

 
Ing. Jitka Tůmová