Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2016 > Ve vedení ENERGIE Holding je nově Petr Boukal

Ve vedení ENERGIE Holding je nově Petr Boukal

Skupinu MVV Energie CZ posílil Ing. Petr Boukal, který je od 1. srpna 2016 novým členem představenstva ENERGIE Holding a.s. Společnost, jež zásobuje teplem třináct tisíc domácností v Litoměřicích, Lounech a Mimoni, tak povede spolu se stávajícím předsedou představenstva Ing. Pavlem Jonášem. Petr Boukal bude zodpovídat za technické řízení a provoz. Jeho cílem bude pokračovat v modernizaci a ekologizaci provozů pod heslem Zodpovědná energie, která představuje pro celou skupinu MVV Energie CZ výrobu vždy s ohledem na budoucí generace.

Petr Boukal do MVV přichází z pozice náměstka ředitele pro techniku a výrobu v Teplárně Tábor. Dříve působil řadu let na manažerských pozicích ve společnostech TESLA Karlín, SKLÁRNY KAVALIER a COMPAG VOTICE, kde získal rozsáhlé zkušenosti s řízením technických provozů a výroby. Pan Boukal vystudoval strojírenství a strojírenskou výrobu na ČVUT v Praze a Energetický institut. Hovoří anglicky a rusky, je ženatý a má tři děti. Mezi jeho záliby patří sport, turistika a kultura.

ENERGIE HOLDING a.s. byla založena v roce 2006 společností MVV Energie CZ. Od ledna následujícího roku převzala teplárny v Litoměřicích, Lounech, Mimoni a akciový podíl v Teplárně Liberec. Společnost dodává tepelnou energii do 13.000 domácností, zároveň zásobuje teplem více než 120 odběratelů z terciární sféry a 5 průmyslových areálů. V Litoměřicích a Mimoni se používá jako hlavní palivo hnědé uhlí, v Lounech využívají kotelny zemní plyn. Všechny teplárenské zdroje splňují emisní limity a přispívají k zachování zdravého ovzduší ve vytápěných městech.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová
 
 
Více informací o společnosti ENERGIE HOLDING a.s. naleznete na www.enh.mvv.cz