Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2008 > Reakce na tiskovou zprávu občanské iniciativy „Čisté v ruce“

Reakce na tiskovou zprávu občanské iniciativy „Čisté v ruce“

Letos v dubnu byla na doméně www.cistevruce.com spuštěna anonymní internetová prezentace. Na doméně se objevují nepravdivé a hrubě zkreslené informace, které jsou prezentovány jako tiskové zprávy. Základním novinářským pravidlem je informovat veřejnost na základě důvěryhodných zdrojů. Anonymní internetové stránky rozhodně takovým zdrojem být nemohou. Aktuální zpráva o cenách mazutu uvádí nepravdivé informace, záměrně přechází další důležité skutečnosti a vyjádření zaslané redakci.
 
Především musíme uvést, že společnost Vinduška nabídla společnostem ve skupině MVV Energie CZ v daném měsíci také dodávky topného oleje za vyšší cenu, než je zde uvedená, a rovněž pro jiné společnosti, než kterými byly poptávané. Do výběrového řízení na dodavatele skupiny MVV Energie CZ společnost Vinduška takovéto cenové podmínky nenabídla. Teplárna Liberec, a.s., se distancuje od zde zveřejněných cen nákupu topných olejů, v současné době nakupuje topné oleje výrazně levněji , než je na této doméně uvedeno.
 
Od 1. ledna 2008 je na základě výběrového řízení hlavním dodavatelem topných olejů ve skupině MVV Energie CZ společnost LAMA, která nabídla nejnižší cenu ze všech účastníků řízení. Na nové období od 1. ledna 2009 společnost MVV Energie CZ vyhlásila výběrová řízení a tato již uzavřela. Vzhledem k tomu, že žádný z účastníků řízení nenabídl výhodnější podmínky, než obsahují současné smlouvy na dodávky, doporučila komise složená ze zaměstnanců společností Jablonecká teplárenská a realitní, a.s., a Teplárna Liberec, a.s., a MVV Energie CZ s.r.o. o prodloužení těchto stávajících smluv i pro příští období.
 
Do výběrových řízení na základě specifikované poptávky MVV Energie CZ předložilo své nabídky šest dodavatelů. U dodávek zůstává stejný model i pro následující období a dodávky jsou účtovány tzv. vzorcovou cenou, kdy do ní vstupuje jak průměrná cena topných olejů na světových trzích za posledních šest měsíců, spotřební daň a samozřejmě marže dodavatele, do které je zahrnuta i cena dopravy. Celkovou cenu dodávek ovlivní tedy především výše ceny topných olejů a také průběh topné sezóny, jež není předem znám.
 
Vzhledem k systému účtování ceny dodávky z půlročního průměru cen topných olejů, se snížení cen ropy na světových trzích v cenách těchto dodávek dosud nepromítlo. Teplárenské společnosti, stejně jako další společnosti operující na trhu s palivy, nemohou na krátkodobé snížení cen paliv okamžitě reagovat procentuálním snížením cen nabízeného zboží.
 
Společnosti MVV Energie CZ s.r.o. a Teplárna Liberec, a.s., se proti tvrzením uvedeným v této tiskové zprávě a ve článcích na doméně www.cistevruce.com opětovně ohrazují. Jednatel MVV Energie CZ s.r.o. Ing. Václav Hrach, Ph.D., v srpnu tohoto roku podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Trestní oznámení bylo oficiálně podáno ve věci spáchání několika trestných činů, zejména trestného činu pomluvy. Společnost Teplárna Liberec, a.s., podala trestní oznámení na neznámého pachatele v srpnu tohoto roku ve věci spáchání trestného činu nekalé soutěže.
 
Vzhledem k podaným trestným oznámení se společnost MVV Energie CZ s.r.o. a společnosti ve skupině MVV Energie CZ nebudou ke zprávám obsaženým na doméně cistevruce.com dále vyjadřovat.
 
Ing. Pavla Kulhavá