Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2022 > Skupina MVV Energie CZ má dodávky plynu na rok 2023 smluvně zajištěny a ceny tepla tak bude zvyšovat jen o desítky procent

Skupina MVV Energie CZ má dodávky plynu na rok 2023 smluvně zajištěny a ceny tepla tak bude zvyšovat jen o desítky procent

Teplárny z energetické skupiny MVV Energie CZ, které zajišťují teplo pro 70 tisíc domácností a stovky firem a organizací, budou v příštím roce zvyšovat ceny tepla v rozmezí od 12 do 60 % a to v závislosti na palivu, které používají. Ceny se zvýší jen v řádu desítek procent přestože ceny zdrojů, a především plynu, rostly řádově mnohem více. Ke zvýšení cen pro koncové odběratele dojde od 1. 1. 2023.

Teplárny ze skupiny MVV Energie CZ spalující převážně plyn se nacházejí v České Lípě, Děčíně, Lounech, Opavě, Studénce a ve Vsetíně. Zde dojde od příštího roku ke zvýšení cen tepla o 30–60 %. Teplárna v Pelhřimově spalující biomasu zvýší cenu tepla o 29 % a o 36 % zvýší své ceny liberecká teplárna, která využívá kromě zemního plynu z velké části především teplo od sesterské společnosti TERMIZO, jež spaluje nerecyklovatelný komunální odpad. V Litoměřicích, Mimoni a Uherském Hradišti, kde je hlavním palivem uhlí (v Litoměřicích s podílem biomasy), vzroste cena v rozmezí od 12 do 40 %. Jörg Lüdorf, předseda představenstva společnosti MVV Energie CZ a.s. k růstu cen dodává: „Ceny jsme vzhledem k situaci na energetickém trhu museli zvýšit. Díky naší dlouhodobé strategii diverzifikace zdrojů a smluvním zajištěním dodávek plynu na celý rok 2023 ceny tepla v celé naší skupině narostou jen o desítky procent, což povazuji za úspěch. Potvrzuje se tak, že centrální dodavatelé tepla dokáží i v náročných dobách spolehlivě zajistit dodávky tepla za nejvýhodnější ceny." O kolik se cena tepla v konkrétních lokalitách změní, informují své odběratele jednotlivé společnosti skupiny MVV Energie CZ v průběhu první poloviny prosince.
Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.
 
Ing. Miloš Adámek