Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2020 > Skupina MVV Energie CZ vykázala stabilní výsledky, mateřská společnost MVV Energie AG získala nového akcionáře

Skupina MVV Energie CZ vykázala stabilní výsledky, mateřská společnost MVV Energie AG získala nového akcionáře

Energetická skupina MVV Energie CZ zvýšila v účetním roce 2018–2019 výnosy proti předcházejícímu období z 1,984 miliardy korun na 2,031 miliardy korun. Provozní hospodářský výsledek se meziročně snížil o 6,3 % na 305 milionů korun, celková finanční stabilita společnosti se však zvýšila. Minoritní podíl ve výši 45,1 % v mateřské firmě MVV Energie AG se sídlem v německém Mannheimu získal penzijní fond First State Investments.

Hlavním předmětem podnikání skupiny MVV Energie CZ je výroba a prodej tepla a elektřiny. Prodej tepla v účetním roce 2018–2019 dosáhl 665 tisíc MWh, což je o 2,1 % méně než v období předcházejícím. Prodej elektřiny klesl o 13,5 % na 148 tisíc MWh. Důvodem nižších prodejů tepla byla další mírná zima, výrazně nižší prodej elektřiny způsobila zejména celoroční odstávka turbíny ve spalovně odpadů TERMIZO v Liberci. Příjmy z prodeje elektřiny se však díky růstu její ceny na burze meziročně zvýšily o 4,8 %.

Dosažené hospodářské výsledky se pozitivně projevily například na růstu konsolidované bilanční sumy, vlastního kapitálu a poklesu dluhové pozice vůči bankám. Tyto a další ukazatele přispívají podle Jaroslava Pantůčka, člena představenstva MVV Energie CZ a.s., k dalšímu posílení finanční stability společnosti.

Ta je podle předsedy představenstva Jörga Lüdorfa podstatná pro další rozvoj skupiny a pro její dlouhodobý investiční plán zaměřený na ekologizaci a dekarbonizaci provozu všech tepláren.

Myslíme si, že modernizace tepláren může významně přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a pomoci České republice dosáhnout stanovených cílů v boji proti globálnímu oteplování. Kromě zemního plynu plánujeme využívat i další ekologická paliva, například v Děčíně využíváme jako první v ČR teplo geotermálního vrtu, v Pelhřimově spalujeme biomasu a městům nabízíme výstavbu zařízení na energetické využití komunálního odpadu na míru s napojením na systémy centrálního vytápění," říká Jörg Lüdorf.

MVV Energie CZ a.s. je 100% vlastněna německou společností MVV Energie AG se sídlem v Mannheimu. Jejím majoritním vlastníkem je město Mannheim, minoritními vlastníky byly energetické společnosti EnBW a RheinEnergie. Smlouva o prodeji jejich podílů v součtu 45,1 % byla podepsána dnes v Mannheimu. Novým minoritním vlastníkem je významný mezinárodní penzijní fond First State Investments, který se zaměřuje na infrastrukturní projekty a investice do výstavby obnovitelných zdrojů energií.

 

Finanční výsledky skupiny MVV Energie CZ a klíčové události roku najdete ve výroční zprávě 2018–2019 v rubrice Hospodářské výsledky.

 
Ing. Jitka Tůmová