Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2023 > Společnost ENETIQA působí na českém trhu již 30 let

Společnost ENETIQA působí na českém trhu již 30 let

Společnost ENETIQA a.s. slaví 30 let působení v České republice. Objevila se na českém trhu 6. října roku 1993 pod názvem EPS ČR a zabývala se především poskytováním energetických služeb. V roce 1999 se stává součástí německého energetického koncernu MVV Energie AG. V následujících letech vzniká nákupem tepláren skupina firem, kterou zastřešuje společnost nesoucí od roku 2002 název MVV Energie CZ a.s. Skupina se v dalších letech rozrůstá a zřizuje samostatnou divizi EPC zabývající se realizacemi energeticky úsporných projektů. Novým vlastníkem skupiny se v prosinci roku 2022 stává nezávislá evropská investiční skupina Cube Infrastructure Managers se sídlem v Lucemburku a společnost mění název na ENETIQA a.s.

„Naše společnost prošla během 30 let neuvěřitelným vývojem. V současné době patří naše energetická skupina ENETIQA k předním výrobcům a distributorům tepelné energie a jsme také jedním z nejvýznamnějších dodavatelů energeticky úsporných projektů EPC. Prostřednictvím patnácti společností jsme ve fiskálním roce 2021-2022 vyrobili a zákazníkům v patnácti městech dodali 648 tisíc MWh tepla a 192 tisíc MWh elektřiny. Mezi naše odběratele patří 70 tisíc domácností a 700 firem, organizací nebo průmyslových areálů. Svým bezmála 500 zaměstnancům nabízíme zajímavé a stabilní zaměstnání. Městským samosprávám a dalším našim partnerům pomáháme řešit přechod na moderní zdroje energií, pracujeme na projektech zařízení energeticky využívajících odpad, který již nelze dále recyklovat. V našich plánech jsou i fotovoltaické projekty, bioplynové stanice a další projekty. Naším cílem je být lídrem ve využívání moderních technologií a být tak dlouhodobě spolehlivým partnerem pro dodávky energií za přijatelné ceny," říká předseda představenstva společnosti ENETIQA a.s. Jörg Lüdorf.

Jedním ze zakladatelů firmy byl i současný ředitel úseku strategie a rozvoje Ing. Ivo Slavotínek: „Před 30 lety jsem si neuměl představit kam se firma posune. I přesto, že jsme se stali významným hráčem na trhu s teplem a elektřinou, podařilo se po celou dobu udržet tým poskytující energetické služby, které stály na počátku vzniku společnosti, a tyto služby v poslední době významně rozšířit. Kromě toho máme nyní připravenou celou řadu dalších projektů, kterými chceme reagovat na změny probíhající nejenom na energetickém trhu".


Skupina se také zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, energetickým využitím odpadu, energetickým poradenstvím, vodohospodářstvím a poskytováním služeb elektronických komunikací a je jedním z nejvýznamnějších a nejdéle působících dodavatelů energeticky úsporných projektů Energy Performace Contracting (EPC). Na téměř 200 objektech divize EPC realizovala či aktuálně realizuje energeticky úsporná opatření za více než 1,5 miliardy Kč. Tato opatření přináší vlastníkům či provozovatelům objektů zásadní úspory tepla, zemního plynu i elektrické energie.
Dlouhodobým cílem skupiny ENETIQA je moderní a udržitelná energetika. S podporou nového vlastníka je záměrem skupiny ENETIQA dále růst a rozšiřovat portfolio služeb pro domácnosti i firmy zaměřené na udržitelná energetická řešení budoucnosti.

30-let_ENETIQA_colour_horizontal
 

Energetickou skupinu ENETIQA (dříve skupina MVV Energie CZ) tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je společnost ENETIQA Energy s.r.o., která je součástí nezávislé evropské investiční skupiny Cube Infrastructure Managers zaměřené na infrastrukturní projekty střední velikosti. Tři hlavní pilíře strategie skupiny ENETIQA jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Miloš Adámek