Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2004 > Teplárny Brno, a.s. ruší fúzi

Teplárny Brno, a.s. ruší fúzi

Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. (TB) dne 15.6.2004 na společném zasedání s představenstvem společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. a jednatelem MVV Energie CZ s.r.o. zahájilo proces zrušení fúze...
 
Představenstvo společnosti Teplárny Brno, a.s. (TB) dne 15.6.2004 na společném zasedání s představenstvem společnosti Městské inženýrské sítě Studénka a.s. a jednatelem MVV Energie CZ s.r.o. zahájilo proces zrušení fúze a následně rozhodlo o svolání mimořádné valné hromady společnosti na den 20.7.2004. Společné jednání proběhlo na žádost MVV Energie CZ s.r.o. jako majoritního akcionáře TB.
 
Majoritní akcionář tak chce zabránit situaci, kdy by fúzující společnosti neměly k 30.9.2004 možnost uzavřít již druhé účetní období, dále chce zabránit možným negativním daňovým dopadům a zamezit nejistotě, ve které společnosti setrvávají vůči externím partnerům. Na pořadu jednání valné hromady bude zejména zrušení fúze ve skupině MVV Energie CZ, do níž TB patří, schválení řádné účetní závěrky za účetní období 1.10.2002-30.9.2003 (v souvislosti s ukončením fúze) a rozhodnutí o rozdělení zisku.
 
Teplárny Brno, a.s. vznikly v květnu 1992 odštěpením ze s.p. ČEZ. V prosinci 2001 získal 85,1 % jejich akcií nový vlastník - německá skupina MVV Energie. TB vlastní a provozují zdroje na výrobu elektřiny a tepla, primární rozvodnou síť tepla v délce cca 170 km, jež pokrývá přibližně třetinu poptávky tepla ve městě Brně. TB byly od 1.10.2002 součástí procesu fúze spolu se společnostmi MVV Energie CZ s.r.o., Městské inženýrské sítě Studénka a.s. a OPATHERM a.s.