Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > TERMO Děčín snižuje ceny tepla, zastupitelstvo návrh odsouhlasilo

TERMO Děčín snižuje ceny tepla, zastupitelstvo návrh odsouhlasilo

Zastupitelé města schválili záměr snížení cen tepla předložený společností TERMO Děčín, který je výsledkem jednání tripartity. Od roku 2016 tak ušetří více než 9 % všichni zákazníci, kterým TERMO Děčín dodává teplo až do domu a podepíší dlouhodobé smlouvy. Výrazně ušetří i město.

 
„TERMO Děčín si spolu se svými klíčovými odběrateli tepla Stavebním bytovým družstvem a Statutárním městem Děčín uvědomují důležitost centrálního zásobování a nutnost zachování systému. Projekt Levnější teplo 2016 je toho důkazem. Domácnosti budou moci ušetřit až 2000 korun ročně," uvedl Pavel Jonáš, místopředseda představenstva TERMO Děčín. Zastupitelstvo schválilo záměr snížit ceny tepla a podpořilo tak předešlá jednání tripartity a také její společné memorandum. „Statutární město Děčín centrální zásobování i projekt podporuje. V městském rozpočtu uspoříme v roce 2016 i několik milionů korun, které můžeme investovat jinde," doplnila k jednání primátorka Marie Blažková.

TERMO Děčín nyní nabízí svým zákazníkům na sekundární síti, kterým dodává teplo až do domu, „Levnější teplo 2016". Ceny tepla nabízí s výhodnějšími podmínkami pro ty, jež budou mít podepsanou dlouhodobou smlouvu. „Připravili jsme pro zákazníky co nejjednodušší a nejsrozumitelnější cenový model a také mnohem srozumitelnější fakturaci. Administrativu s vyúčtováním našim zákazníkům také značně zjednodušuje elektronická fakturace, kterou budeme dále zákazníkům nabízet," doplnil Pavel Jonáš.

TERMO Děčín zákazníkům nadále garantuje pro své zákazníky bezstarostnou a bezrizikovou kompletní službu a kromě tepla nabízí v ceně také nepřetržitý monitoring provozu jednotlivých částí sítě centrálního zásobování, havarijní pohotovost nonstop, celoroční správu a údržbu technologických zařízení a poradenství týkající se spotřeby a vyúčtování.

Memorandum je společným prohlášením tripartity, tedy Statutárního města Děčín, STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA Děčín a společnosti TERMO Děčín a.s. Tripartita se shoduje nad důležitostí zachování centrální soustavy zásobování tepelnou energií v Děčíně a hledá v problematice zásobování společné řešení. Memorandum proto obsahuje závazky všech členů tripartity pro zachování systému a jejích výhod především z pohledu imisní situace v Děčíně. Vyjadřuje také podporu unikátního ekologického zdroje Benešovská, jež získal titul „Projekt desetiletí v teplárenství" a využívá geotermální energii a přináší tak výraznou úsporu znečišťujících látek.

TERMO Děčín a.s. byla založena jako městská akciová společnost v roce 1995, členem skupiny MVV Energie CZ se stala v roce 2000. TERMO Děčín a.s. vyrábí a dodává teplo na území měst Děčín a Jílové. Tepelnou energií pro vytápění a přípravu teplé vody zásobuje téměř deset tisíc domácností a více než 146 objektů veřejné správy, podnikatelské a terciární sféry. Výrobu zajišťuje především v pěti centrálních zdrojích tepla. TERMO Děčín a.s. jako jediná v České republice využívá pro výrobu tepla geotermální energii z podzemního jezera, druhým palivem je zde zemní plyn.

Skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Prostřednictvím nejmodernějších technologií dosahuje skupina ekologické nezávadnosti, šetrnosti k životnímu prostředí a hospodárnosti a naplňuje tak své firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti TERMO Děčín a.s., vydáno dne 27. 10. 2015