Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2020 > Trh s EPC projekty roste díky minimální zátěži veřejných rozpočtů a ekologickým dotacím

Trh s EPC projekty roste díky minimální zátěži veřejných rozpočtů a ekologickým dotacím

Snaha o snižování emisí CO2, významná podpora unijních fondů, ale také jasná motivace úspor spotřeby energií stojí za zvýšeným zájmem veřejné sféry po projektech Energy Performance Contracting (EPC). Jde o komplexní službu zahrnující návrh úsporných opatření, jejich přípravu a vlastní realizaci i následný energetický management. Jedním z průkopníků a lídrů tohoto odvětví je společnost MVV Energie CZ a.s.

Poptávku neoslabilo ani riziko snižování rozpočtů na úrovni krajů, obcí a měst a jejich příspěvkových organizací v důsledku Covid-19. Naopak vyvstala jedna z hlavních předností EPC projektů: veškeré investice jsou kryté z dosažených úspor, které garantuje dodavatel energetických služeb," říká Martin Hvozda, manažer divize energetických služeb MVV.

Ta v posledních měsících podepsala kontrakty v objemu téměř 90 milionů korun, které zákazníkům v následujících letech přinesou úspory ve výši zhruba 160 milionů. K největším zakázkám pak patří EPC pro Ústecký kraj a revitalizace energetického hospodářství v objektech Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Nedávno byla dokončena také realizace projektu EPC pro objekty Pardubického kraje.

Aktuálně probíhají i další výběrová řízení, například nemocnic ve Středočeském kraji a dále na desítkách budov v kraji Jihočeském. Pozadu nezůstává ani státní sektor. EPC soutěže byly vypsány na dvou budovách soudů, a dokonce v pěti areálech věznic. Ukončení veřejných zakázek se očekává ve druhé polovině roku.

Podle zástupců MVV Energie CZ zájem municipální a obecně veřejné sféry o EPC se zvyšuje každým rokem. Její zástupci se zajímají o možnosti energetických úspor a metoda EPC je v takovém případě optimálním způsobem, jak jich dosáhnout.

Povědomí o této metodě roste. Velice pomáhá osvěta ze strany Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES)," uvádí Martin Hvozda, který je zároveň místopředsedou APES. A dodává: „Věříme, že se podaří dokončit pilotní výběrová řízení na EPC projekty v budovách státního sektoru. Zde je totiž velmi významný potenciál energetických úspor a tím pádem úspor rozpočtových nákladů, které tyto organizace musí vynakládat za energie."

Velkou výhodu pro veřejnou sféru představuje možnost financování projektů z budoucích smluvně garantovaných úspor. EPC funguje na splátkovém principu a nevyžaduje tedy žádné vstupní náklady. Pokud tedy zákazník (město, obec, příspěvková organizace...) disponuje finančními prostředky, může je využít pro jiné investiční účely.

Překážkou pro EPC projekty nejsou ani deklarované rozpočtové škrty ve veřejném sektoru způsobené post-covidovou situací. MVV naopak předpokládá vyšší zájem o tuto službu. Právě proto, že nejsou po městech, obcích nebo organizacích vyžadovány téměř žádné vstupní investice.

Financování pomocí EPC je a bude ještě důležitější než v minulosti. Tyto projekty jsou cestou, jak dosáhnout větších úspor budoucích provozních nákladů. Navíc dojde i přes možný pokles rozpočtových příjmů k renovaci a optimalizaci celého energetického systému – od začátku až do konce výhradně v majetku zákazníka," dodává Martin Hvozda.

Investice do těchto projektů mají návratnost 6 až 10 let a je možné s nimi dosáhnout snížení nákladů na energie v průměru o 40 procent. Jestliže garantované úspory dosaženo není, hradí klientovi rozdíl mezi faktickou a zaručenou úsporou poskytovatel.

Pokud je EPC navíc kombinováno s dotačním titulem Operačního programu Životního prostředí (OPŽP), lze dosáhnout úspory ještě vyšší. Tato kombinace je navíc fondem mimo jiné podpořena o 5 % vyšší dotací.

Šetrnost EPC k životnímu prostředí je v souladu s balíčkem opatření Green Deal, které v roce 2019 schválila Evropská komise. Ekologická řešení ale stále více oceňuje i veřejnost, s metodou EPC tedy budou souhlasit také obyvatelé měst a obcí, ve kterých se projekty realizují. Dojde totiž nejen k úspoře nákladů, ale také ke zlepšení životního prostředí.

O EPC - v České republice bylo za 25 let existence EPC zrealizováno napříč trhem více než 250 projektů o celkové investici 3,6 miliardy korun. V letošním roce se realizuje nebo je ve fázi
výběrových řízení dalších zhruba 15 projektů za celkem 1 miliardu korun. Interaktivní mapu všech EPC projektů najdete na webu Asociace poskytovatelů energetických služeb www.apes.cz.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct společností s působností v patnácti městech České republiky. Mateřskou společností je MVV Energie CZ a.s., která byla založena v říjnu 1993 a od roku 1999 je dceřinou společností německého energetického koncernu MVV Energie se sídlem v Mannheimu v Německu. Tři hlavní pilíře strategie MVV jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Ing. Jitka Tůmová