Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2008 > Úspěšné nabytí akcií ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Úspěšné nabytí akcií ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

Ve čtvrtek 27. listopadu se společnost Českolipské teplo a.s. stala vlastníkem akcií představujících 94,99 % podíl na základním kapitálu společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. Společnost se tak plně stává součástí skupiny MVV Energie CZ. Město Česká Lípa zůstává i nadále akcionářem společnosti s podílem 5,01% na základním kapitálu společnosti.
 
Jednání o odkupu dalšího podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. vedla MVV Energie CZ s městem dlouhé dva roky. Prvním krokem k uzavření transakce bylo schválení prodeje teplárenského majetku města a 59,99% podílu ve společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zastupitelstvem města 28. května 2008.
 
Představenstvo i dozorčí rada společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. převod akcií odsouhlasili. K transakci se také již vyjádřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a tím byly splněny veškeré odkládací podmínky Smlouvy o koupi akcií mezi společností a Městem Česká Lípa.
 
„Předpokládáme, že k úplnému završení transakce dojde v lednu příštího roku a naše dceřiná společnost Českolipské teplo a.s. se tak stane vlastníkem infrastruktury zásobování teplem ve městě Česká Lípa,“ upřesnil transakci Ing. Václav Hrach, Ph.D., jednatel společnosti MVV Energie CZ s.r.o.
 
MVV Energie CZ transakcí zvýšila svůj akcionářský podíl na majoritních 94,99% z původních 35%. Město Česká Lípa je držitelem zbývajících 5,01% akcií. Předpokládané roční tržby skupiny MVV Energie CZ uzavřením této transakce posílí asi o necelých 10%.
 
Společnost ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a. s. byla založena městem Česká Lípa jako jediným zakladatelem v únoru 1996. ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. zásobuje dodávkami tepelné energie a teplé užitkové vody téměř 11tis. domácností ve městě Česká Lípa. Dodávky jsou zajištěny také pro školy, úřady, obchodní centra a další subjekty ve městě, přičemž celkově je dálkovým vytápěním zajištěno asi 70% na trhu vytápění ve městě.
 
Společnost MVV Energie CZ s.r.o. vznikla dne 6. října 1993 pod původním názvem EPS ČR s.r.o. Od roku 1999 patří do jedné z velkých evropských energetických skupin MVV Energie. V následujících letech se podařilo v České republice vybudovat pod vedením společnosti MVV Energie CZ rozsáhlou skupinu čítající nyní jedenáct dceřiných společností, kdy byla v lednu 2007 naposledy rozšířena o provozy v Mimoni, Lounech a Litoměřicích a zároveň o 70% podíl v Teplárně Liberec, a.s.
 
Skupina tak dnes působí již v patnácti městech České republiky, především na Moravě a v severních Čechách a zásobuje 76 tis. domácností.  Roční tržby skupiny MVV Energie CZ jsou 2,3 mld. Kč. Společnost Českolipské teplo a.s. je 100% dceřinou společností MVV Energie CZ s.r.o.
 
Pavla Kulhavá
Úspěšné nabytí akcií 1
Úspěšné nabytí akcií 2