Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2015 > Výrobu a techniku v českolipské teplárně povede nově Jan Sulík

Výrobu a techniku v českolipské teplárně povede nově Jan Sulík

Technický úsek ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ a.s. má nové vedení. Ing. Jan Sulík přichází do společnosti místo Ivana Urbana, který se loučí s pracovní kariérou. Jan Sulík bude mít od 17. ledna 2015 z pozice místopředsedy představenstva na starosti výrobu a techniku pro celou Českou Lípu. Nové členy má i dozorčí rada a sbor poradců.

Jan Sulík přichází ze společnosti United Energy Invest, a.s., kde připravoval investiční projekty a generální opravy energetických zařízení. Zároveň zajišťoval legislativní procesy spojené s vydáním potřebných povolení a podílel se také na podkladech potřebných pro výstavbu zařízení na energetické využití odpadů. Celou profesní kariéru se věnoval energetice. Od vysokoškolského studia oboru technika pracovního prostředí přes Žateckou teplárenskou, odkud odcházel z postu náměstka ředitele pro výrobu a rozvod tepla. Posledních šest let pracoval ve společnostech spojených se skupinou United Energy.

Ivan Urban v ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ působil téměř dvacet let a významně se podílel na vybudování jednoho z nejmodernějších systémů centrálního zásobování v České republice. „Odchází významná osobnost teplárenství v České Lípě. Rád bych i za své spolupracovníky panu Urbanovi poděkoval za dobře odvedenou práci pro naši skupinu," uvedl Jiří Koptík, předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.

Valná hromada ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ zvolila nové členy statutárních orgánů. V dozorčí radě budou nově zasedat předseda představenstva MVV Energie CZ a.s. Ing. Jiří Koptík a zástupce města MUDr. Karel Tejnora. Ve funkci místopředsedy dozorčí rady pokračuje i v dalším období Ing. Libor Žížala, člen představenstva MVV Energie CZ a.s.

Sbor poradců bude pokračovat ve složení Ing. Jiří Kladníček a Oldřich Panc, které v novém funkčním období doplní Jana Rychtaříková.

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. byla založena v roce 1996 a od roku 2001 patří do skupiny MVV Energie CZ. Zajišťuje dodávky tepla a teplé vody pro více než devět tisíc domácností v České Lípě a ve městě Dubá. Kromě domácností dodává teplo také školám, úřadům a dalším zákazníkům z terciární sféry. Pro výrobu tepelné energie využívá v poslední dekádě pouze zemní plyn a výrazně tak přispívá k zachování zdravého životního prostředí ve městě. V současné době patří mezi nejmodernější soustavy CZT v České republice.

Energetickou skupinu MVV Energie CZ tvoří patnáct dceřiných společností s působností v patnácti městech České republiky, především na Moravě, v severních Čechách a na Vysočině. Ekologická nezávadnost, šetrnost k životnímu prostředí a zamezení plýtvání pomocí užívání nejmodernějších technologií naplňují firemní motto „Zodpovědná energie". Tři hlavní pilíře strategie jsou výroba a distribuce tepelné energie, kombinovaná (kogenerační) vysokoúčinná výroba elektrické energie a energetické využití odpadu.

 
Tisková zpráva společnosti ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., vydáno dne 19. 1. 2015