Domovská stránka > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Archiv 2023 > Největší EPC projekt v historii ČR bude realizovat sdružení firem Amper Savings a ENETIQA.

Největší EPC projekt v historii ČR bude realizovat sdružení firem Amper Savings a ENETIQA.

Brněnskou Fakultní nemocnici u sv. Anny čeká komplexní modernizace energetických systémů. Celková cena činí 814 milionů korun bez daně. Projekt bude realizován osvědčenou metodou se zaručeným výsledkem (EPC), která zajistí minimální garantovanou úsporu tepla, elektřiny a vody o více než třetinu. Největší projekt svého druhu v historii ČR bude realizovat sdružení firem Amper Savings a ENETIQA.

Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně čeká v následujících osmnácti měsících komplexní rekonstrukce a modernizace energetických technologií a zdrojů. „Modernizace se týká řady velmi zastaralých technologií na hranici svojí životnosti. Realizační práce proběhnou za plného provozu nemocnice, nicméně máme záruky, že prováděné práce neomezí rozsah poskytované pacientské péče. Výsledkem bude nemocnice, která bude lépe sloužit celému Brnu a Jihomoravskému kraji," komentuje ředitel FNUSA Ing. Vlastimil Vajdák a dodává: „Ušetřené náklady na energie nám v budoucnu umožní investovat do dalšího zvýšení kvality lékařské péče a komfortu pacientů."

Modernizace energetických technologií a zdrojů nemocnice se realizuje metodou se zaručeným výsledkem, tzv. EPC. Dodavatelské sdružení společností Amper Savings a ENETIQA v rámci této metody smluvně garantují snížení spotřeby přinejmenším o jednu třetinu oproti současné spotřebě. Amper Savings, jako leader sdružení, celou zakázku navíc zastřešuje a zajistí i následný desetiletý aktivní energetický management. „Jedná se o největší EPC projekt v ČR s ohledem na rozsah technologických opatření, rozsáhlost a komplexnost řešení v oblasti energetických úspor," podotýká k projektu generální ředitel Amper Savings Radek Vrána.

Díky tomu by měla nemocnice během deseti let od ukončení modernizace uspořit na energiích a stočném přinejmenším 462 milionů korun bez DPH. Realizovaná technická opatření zajistí, že se produkce emisí skleníkových plynů proti referenčnímu období sníží minimálně o třicet tři procent. Předseda představenstva společnosti ENETIQA Jörg Lüdorf k tomu dodává: „Jako dodavatelé garantujeme minimální snížení spotřeby energií o 30 % a tomu odpovídající výdaje za energie. Konečná finanční úspora bude ještě o něco vyšší, protože ceny energií a stočného v následujících deseti letech pravděpodobně nadále porostou."

Modernizace se týká tří areálů a dvaceti budov Fakultní nemocnice u sv. Anny. Součástí úprav budou stavební opatření, která zlepší tepelně-technické vlastnosti obálek vybraných budov, výstavba nové parní kotelny, modernizace zdrojů a instalace nových rozvodů tepla a páry. Ve všech objektech nemocnice budou instalovány nové výměníkové stanice. Nové vzduchotechnické jednotky umožní využívat odpadní teplo z modernizovaného systému chlazení. Deset tisíc spořivých LED svítidel zajistí značnou úsporu na osvětlovací technice. Instalace dvou lokálních fotovoltaických elektráren zajistí dílčí energetickou soběstačnost areálu.

Projekty s garantovaným snížením energetické spotřeby (EPC) zahrnují návrh úsporných opatření, přípravu, realizaci a případně sjednání financování projektu, který přinese úspory energie budov a zařízení. Energetické služby se zárukou jsou díky dodavatelem smluvně garantovanému dosažení úspor a přenesení veškerých rizik projektu na poskytovatele (ESCO) vhodné zejména pro subjekty veřejné sféry, například municipality či zdravotnická zařízení. První EPC se v Česku realizovaly již před třiceti lety, počet úspěšných EPC realizací překročil tři stovky projektů.

Základní parametry projektu EPC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně:
➔ Garantovaná minimální roční úspora 46,2 mil. Kč bez DPH za rok (s daní 50,7 mil Kč) z nákladů za energie a vodu odpovídá 30 % z původních celkových referenčních nákladů.
➔ Garantovaný pokles emisí CO2 odpovídá ročním emisím vygenerovaným 4 316 vozidly Škoda Octavia s nájezdem 10 000 km.
➔ Celková nabídková cena projektu dosáhne 813,8 mil. Kč bez DPH a 966,4 mil. Kč vč. DPH. Z toho předpokládaná dotační podpora poskytovaná Národním fondem životního prostředí z Národního plánu obnovy spravovaným Státním fondem životního prostředí je 540 mil. Kč bez DPH.
➔ EPC projekt FNUSA bude realizována na 20 objektech.
➔ Komplexnost realizované modernizace: výstavba nové parní kotelny pro výroby páry, následně využívané k vlhčení v jednotkách vzduchotechniky a sterilizaci, zastínění budov pro zamezení přehřívání a omezené spotřeby na výrobu chladu, rekonstrukce a modernizace osvětlovacích soustav, doplnění a úprava systémů regulace tepelné energie, využití odpadního tepla při větrání budov, využití odpadního tepla a semicentrálních zdrojů chladu, jednotný energetický dispečink nad všemi realizovanými opatřeními, zlepšení tepelně-technických vlastností vybraných konstrukcí budov a další, instalace dvou FVE o výkonu přibližně 300 kWp a cca 73 kWp, instalace stínící techniky.

 

 

Energetickou skupinu ENETIQA tvoří patnáct společností zaměřujících se na výrobu a dodávku tepla a elektrické energie s působností v patnácti městech České republiky. ENETIQA je také jedním z nejvýznamnějších a nejdéle působících dodavatelů energeticky úsporných projektů (EPC). Díky těmto zkušenostem a know-how divize energetických služeb byla realizována úsporná opatření na téměř 200 objektech napříč ČR. V portfoliu realizovaných projektů je například největší municipální EPC projekt pro město České Budějovice, nebo projekty pro Psychiatrickou nemocnici v Kosmonosech, či na FN Motol.

 
Ing. Miloš Adámek