České dráhy - DKV Bohumín

Depo kolejových vozidel Bohumín je tvořeno komplexem budov a kolejového parku. V rámci projektu EPC, který ENETIQA a.s. realizovala v roce 2005, došlo k zásadním změnám v oblasti vytápění.
 
 
Projekt úspory energie DKV Bohumín
Hlavní úsporná opatření byla:
  • Kompletní plynofikace areálu.
  • Náhrada parního vytápění teplovodním.
  • Použití sálavých zářičů v halách s vysokým stropem.
  • Modernizace systému řízení a regulace vytápění.

 

 

Smluvní rámec projektu:  
Odběratel České dráhy, a.s. – DKV Bohumín
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 6 let (2005 – 2011)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady energie 19,225 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 8,333 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 50 mil. Kč
Skutečně dosažená úspora 92,1 mil. Kč
Celková investice klienta 19,69 mil. Kč