Domovská stránka > Naše služby > EPC - Energetické úspory > Reference EPC by ENETIQA > Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

V roce 2011 a 2012 realizovala společnost ENETIQA a.s. projekt EPC na 16 objektech univerzity.
 
 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Objekty:
 • přírodovědecké fakulty
 • pedagogické fakulty
 • koleje a menzy
 • zdravotně sociální fakulty
 • zemědělské fakulty
 • ekonomické fakulty
 • rektorátu

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění a VZT na jednotlivých objektech.
 • Doplnění kotelen o kondenzační kotle s vyšší účinností.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC).
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější.
 • Instalace úsporných sprchových hlavic a regulátorů průtoku.
 • Zavedení čtyřstupňového řízení topných systémů na úrovni:
  • lokálního ovládání
  • dálkového řízení na úrovni jednotlivých fakult
  • centrálního dispečinku na rektorátu univerzity
  • dálkového dohledu z ENETIQA a.s.
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Jihočeská univerzita v ČB
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 8 let (05/2012 – 04/2020)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 34,117 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 4,03 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 32,24 mil. Kč
Celková investice klienta 12,5 mil. Kč