Město Chabařovice

Společnost ENETIQA a.s. zvítězila počátkem roku 2021 ve veřejné zakázce na poskytování energetických služeb metodou EPC pro město Chabařovice. Následně došlo v srpnu téhož roku k podpisu smlouvy SES a později v prosinci roku 2021 k rozšíření projektu a podpisu dodatku smlouvy. V srpnu roku 2022 došlo k předání kompletního díla a zahájení garanční fáze projektu.

 

Objekty:
 • 2x základní škola
 • Mateřská a základní umělecká škola
 • Sportovní hala
 • Veřejné osvětlení

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Rekonstrukce veřejného osvětlení – LED svítidla s integrovanou regulací intenzity osvětlení
 • Rekonstrukce plynových zdrojů tepla, nově s využitím kondenzačních kotlů s vyšší účinností
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC)
 • Modernizace strojovny vytápění – rozdělovače/sběrače a topných větví ÚT
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
 • Instalace čidel CO2 v učebnách
 • Rekonstrukce elektroinstalace
 • Spořiče vody
 • Stavební upraví a zateplení konstrukcí obálky budovy
 • Aktivní energetický management

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Chabařovice
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 12 let (2022 - 2034)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 1,881 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 0,906 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 10,867 mil. Kč
Celková investice klienta 16,682 mil. Kč