Město České Budějovice

Aktuálně ve výstavbě

Na podzim roku 2022 získala společnost ENETIQA a.s. největší EPC projekt v municipální sféře v historii ČR.


Na celkem 10 objektech města (8 školských objektů a 2 objekty sociálních služeb) dojde ke kompletní modernizaci energetických systémů, ale také k realizaci stavebních opatření.


Projekt je v současné době v realizační fázi, kdy společnost ENETIQA instaluje úsporná opatření technologického i stavebního charakteru. Klient využívá zvýhodněnou dotaci z OPŽP.

 

Hlavní úsporná opatření:
  • Stavební opatření spočívající ve výměně oken a zateplení fasád a střech
  • Modernizovaný systém MaR s dálkovým dohledem, modernizace předávacích stanic
  • Instalace nuceného větrání školských zařízení
  • Instalace termostatických hlavic a radiátorových ventilů včetně nového zaregulování otopné soustavy
  • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější LED
  • Instalace FVE na střechách objektů o celkovém instalovaném výkonu více než 1,1 MWp
  • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel

Statutární město České Budějovice

Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2024 - 2033)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 38,25 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 16,63 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 166,3 mil. Kč
Celková investice klienta 251,402 mil. Kč