Český statistický úřad Brno

S koncem roku 2021 uspěla společnost ENETIQA a.s. ve veřejné zakázce a vyhrála významnou zakázku na úsporu energií se zaručeným výsledkem v sídle Krajské správy ČSÚ v Brně. Počátkem roku 2022 došlo k podpisu smlouvy a následně byly započaty přípravné a verifikační práce. Veškerá energeticky úsporná opatření byla realizována do poloviny roku 2023.

 

Objekty:
 • Administrativní budova Krajské správy ČSÚ v Brně

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Rekonstrukce okenních otvorů – přesklení výplní
 • Zateplení střechy a výměna střešních světlíků
 • Modernizace výměníkové stanice, rozdělovače/sběrače a topných větví ÚT
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC)
 • Instalace nuceného větrání – VZT s ZZT
 • Instalace systému chlazení
 • Nový sytém MaR a dálkový dohled
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
 • Spořiče vody
 • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel

Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10

Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 8 let (2023 - 2031)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 0,860 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 0,263 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 2,102 mil. Kč
Celková investice klienta 19,830 mil. Kč