Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Aktuálně ve výstavbě

Na jaře 2022 společnost ENETIQA a.s. uspěla hned ve dvou veřejných zakázkách pro areály Psychiatrické nemocnice Kosmonosy. První z nich pro hlavní areál nemocnice v Kosmonosech.


Projekt je v současné době v realizační fázi, kdy společnost ENETIQA instaluje úsporná opatření technologického i stavebního charakteru. Klient využívá zvýhodněnou dotaci z OPŽP.


Společnost ENETIQA bude následně od 1. 1. 2024 po dobu 10 let garantovat úsporu nákladů na energie a provádět v objektech energetický management.

 

Hlavní úsporná opatření:
  • Stavební opatření spočívající ve výměně oken a zateplení objektů
  • Modernizace plynových kotelen, instalace KGJ o výkonu 100 kWe
  • Instalace parního vyvíječe
  • Modernizovaný systém MaR s dálkovým dohledem, modernizace předávacích stanic
  • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) s vazbou na aktuální obsazenost v rezervačním systému SLL
  • Instalace termostatických hlavic a radiátorových ventilů včetně nového zaregulování otopné soustavy
  • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější LED
  • Aktivní energetický management
 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel

 Psychiatrická nemocnice Kosmonosy

Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 10 let (2024 - 2033)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 14,57 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 4,043 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 40,433 mil. Kč
Celková investice klienta 92,8 mil. Kč