Palác YMCA, Praha

Projekt Energy Performance Contracting (EPC) byl v Paláci YMCA realizován v listopadu a prosinci 2008.
 
 
Projekt úspory energií Palác YMCA Praha
Projekt úspory energií Palác YMCA Praha 2
Hlavní úsporná opatření byla:
  • Kompletně rekonstruována podstřešní kotelna.
  • Osazení plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 1,0 MWt.
  • Nové komínové vložky.
  • Instalace deskových výměníků tepla a zásobníku teplé vody.
  • Výměna expanzní nádoby a úpravny vody.Instalace nadřazeného systému řízení a regulace kotelny, topného systému, přípravy teplé vody a ovládání sedmi vzduchotechnických jednotek (systém nově umožňuje vzdálené monitorování i řízení jednotlivých ovládaných systémů a lze jej dále rozšiřovat).
  • Instalace vizualizačního, ovládacího a monitorovacího software propojeného na intranet v dispečinku.

 

Výhoda:

  • Velikou výhodou bylo, že samotná realizace proběhla za plného provozu Paláce, aniž byly omezeny poskytované služby.

 

Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Palác YMCA
Dodavatel ENETIQA a.s.
Financování z vlastních zdrojů dodavatele
Délka kontraktu 8 let (2009 – 2016)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 1,945 mil Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 411 tis. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 3,288 mil. Kč
Skutečně dosažená úspora 5,902 mil. Kč
Celková investice klienta 3,945 mil. Kč*
* celková cena díla je navýšena o opatření realizovaná na přání klienta zvyšující komfort provozu energetického hospodářství