Statutární město Liberec

V letech 2011 a 2012 společnost ENETIQA a.s. realizovala projekt EPC pro tyto školské objekty v majetku  Statutárního města Liberec.
 
 
Statutární město Liberec
Objekty:
 • ZŠ Dobiášova
 • ZŠ Jabloňová
 • ZŠ Ještědská
 • ZŠ Kaplického
 • ZŠ Sokolovská
 • ZŠ Švermova
 • MŠ Beruška, Na Pískovně

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Modernizace řídících systémů vytápění s možností vzdáleného dohledu a řízení.
 • Úpravy na strojních částech topných soustav.
 • Aplikace technologie pro využití odpadního tepla bazénové vody.
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC).
 • Výměna nevyhovujících oken v jedné z tělocvičen.
 • Instalace energeticky úspornějších svítidel s elektronickými předřadníky.
 • Aktivní energetický management.

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Statutární město Liberec
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 8 let (05/2012 – 04/2020)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 15,315 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 5,76 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 46,4 mil. Kč
Celková investice klienta 22,96 mil. Kč