Město Horní Slavkov

Po podpisu smlouvy v roce 2019 začala společnost ENETIQA a.s. realizovat energeticky úsporná opatření na celkem devíti objektech v majetku Horní Slavkov v Karlovarském Kraji. Kompletní realizace byla dokončena v první polovině roku 2020.

 

EPC Horní Slavkov
Objekty:
 • Mateřská škola Dlouhá č.p.620
 • Městský úřad Horní Slavkov
 • Pečovatelská služba Poštovní č.p.656
 • Základní škola 1 Nádražní č. p. 683 a č.p.318
 • Mateřská škola Sportovní 718
 • Hasičská zbrojnice
 • Městské kulturní středisko
 • Základní škola Školní 786
 • Technické služby

 

Hlavní úsporná opatření:
 • Kompletní rekonstrukce systémů MaR pro vytápění včetně dálkového dohledu
 • Kompletní rekonstrukce směšovaných uzlů na jednotlivých topných větvích rozdělovače/sběrače
 • Instalace elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (tzv. IRC) a doplnění termostatických ventilů
 • Instalace nového zásobníku TUV
 • Instalace nové VZT jednotky
 • Výměna původního osvětlení za nové energeticky úspornější
 • Rekonstrukce sprch, instalace spořičů WC a perlátorů
 • Aktivní energetický management

 

 
Smluvní rámec projektu:  
Odběratel Město Horní Slavkov
Dodavatel ENETIQA a.s.
Délka kontraktu 12 let (2020 - 2031)
Ekonomické parametry projektu:  
Původní náklady na energie 4,560 mil. Kč/rok
Smluvně garantovaná úspora 1,160 mil. Kč/rok
Kumulovaná úspora za dobu projektu 13,92 mil. Kč
Celková investice klienta 16,179 mil. Kč